ویژه کنید
عکس و تصویر چه کسی گفته است که تمام زنها بعداز شکستشان در یک شب عوض میشوندو تب ...

چه کسی گفته است که تمام زنها بعداز شکستشان در یک شب عوض میشوندو تب میکنندو می افتندگوشه ی خانه وتایک ماه ازشدت گریه چشم هایشان ورم دارد؟! وبعدش هم انتقام بی وفایی کس دیگر را ازموهای نازنینشان میگیرندو آنهارا میریزند دور!
و مدام ناخن هایشان را از ته میجوند وبعدترش هم می افتندبه جان خودشان وهی خودخوری میکنندوازعالم وآدم می بُرند!
وزیرلب به خودشان میگویند گورپدردنیاوخودشان میمانندوهندزفری وآهنگ های غمگینشان؟!
نه عزیزمن همیشه هم ازاین خبرهانیست..!
من زن هایی رامیشناسم که بعدازشکستشان دلبرترشده اند..
دوستان بیشتری پیدا کرده اند!
جای غرق شدن در٤خانه های پیراهنی مردانه دربوتیک های زنانه وقت میگذرانند.. ودلتنگی هایشان راپشت رژهای قرمزشان مخفی میکنندوحواسشان هست که گوشه ی ناخنشان نپرد!
جای اس ام اس بازی های نصفه شبانه بالاک های رنگی رنگیشان سرگرم میشوند!
حواسشان به بلندی موهایشان هست ورنگ موهایشان باهرفصل عوض میشود..
شایدگاهی هم دلتنگی هایشان را با٢،٣پک عمیق ازسیگارِمعشوقِ سابقشان دودکنند!
خیلی هم که دلشان بگیردجای اینکه بروند وخاطراتشان را توی خیابان های قدم زده مرورکنند جلوی آینه می رقصند!
من زن های شکسته خورده ای رامیشناسم که برق چشم هایشان تن هر مردی را به لرزه می اندازد!
زن هایی که غرورشان رالابه لای تق تق کفش های پاشنه بلندشان وعطرهای فرانسویشان حفظ میکنند...و ساعت وثانیه ی آمدن ورفتن هیچ آدمی دیگر مثل موریانه قلب وذهنشان رانمی خورد!
زن هایی که یادگرفته اند صدایشان را نازک کنندوباچشم های خمارشان در جواب:"دوستت دارم!"خنده های مکش مرگ من تحویل این وآن دهند!و جای آن که از غیبت چندلحظه ایِ کسی نگران شوندخودشان برای چندروز غیبشان میزند!
زن هایی که یاد گرفته اند دور از دسترس باشندتا ازیک شهر دل ببرند...
آری عزیز من...
زن های شکست خورده
می توانند در عرض یک شب عوض شوند!
میتوانندناگهان دلبرترین زن های این سرزمین شوند..
می توانند آرزوی یک شهر باشند..
تا شاید
روزی
آرزویِ آرزویِ سابقشان شوند!
زن های شکست خورده!
#پرستو_جلیلی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...