ویژه کنید
عکس و تصویر پارت20 پسرا سه تا میز رو به هم چسبوندن و صندلی ها رو هم کنارشون ...

پارت20
پسرا سه تا میز رو به هم چسبوندن و صندلی ها رو هم کنارشون گذاشتن. کنار پناه نشستم. شیوا خیلی علنی منو بد نگاه میکرد و ور دل برومند نشست اگر کسی هم در جریان نبود می فهمید داره برا من خط و نشون میکشه . دختر خوشگلی بود . نمی فهمیدم این کاراش برا چیه. دیگه توجه نکردم بهش.
آقایی نزدیک میز شد و محکم و دوستانه به شونه ی برومند ضربه زد .
برومند سرش رو آورد بالا و خندید و دوباره لپش چال شد .. ای امااااااان!
آقاهه که اسمش ارژنگ بود صاحب کافه و دوست بچه ها بود . منو بهش معرفی کردن و اونم خیلی مودبانه اعلام خوشوقتی کرد و سفارشا رو گرفت و رفت که بیاره.
دیدم که شیوا دستش رو برد سمت بازوی برومند اما اون خیلی محسوس و عصبی دستش رو کشید عقب.
اَه ! دختره ی آویزون!
همون موقع گوشیم زنگ خورد . شماره ناشناس بود .
جواب دادم : بله؟
صدای آقایی اون طرف خط گفت : ارغوان‌.‌.. سلام !
نشناخته بودم ، متعجب پرسیدم: شما؟ + کیانم !
دوباره خشک شدم . اون شب اومد جلو چشمام. این شماره ی منو از کجا اورده؟ نداشتم بازم حرف بزنه و قطع کردم !
پناه مکالمه ام رو شنید و متوجه بود که بهم ریختم. دست یخ کرده ام رو گرفت و آروم پرسید: چی شدی؟
مضطرب نگاهش کردم . گوشی دوباره تو دستم لرزید . مسیج داده بود : ارغوان خواهش میکنم. باید با هم حرف بزنیم . من معذرت میخوام که باعث شدم حس بدی بهم پیدا کنی . اما اجازه بده حرف بزنیم .
دوباره به پناه نگاه کردم . سوالی نگام کرد ‌. گفتم بعدا برات تعریف میکنم ‌ .
سفارشا اومد ‌ بچه ها در حال حرف زدن و غذا خوردن بودن . اصلا متوجه حرفاشون نمیشدم.دلم نمی خواست روز اول آشنایی باهاشون اینطوری بی حرف باشم.
برگشتیم دانشگاه . پناه خیلی پاپیچم شد که بفهمه اما گفتم سر فرصت برات تعریف میکنم ‌ اصلا نمیدونستم گفتنش به پناه کار درستی هست یا نه! کلاسهای من تموم شده بود ولی پناه هنوز کلاس داشت . بعد از اولین روز که خشایار منو رسوند دیگه با مترو و تاکسی و اتوبوس اومدم و رفتم ‌ .
از دانشگاه اومدم بیرون . چند قدم که راه رفتم تا به ایستگاه اتوبوس برسم صدای کیان میخکوبم کرد . + ارغوان!
حتی برنگشتم!!! صدای بسته شدن در ماشین و متعاقبا صدای پاهاش نشون میداد که نزدیک من شده .
برگشتم سمتش و یک قدم عقبکی ازش دور شدم!
- شما اینجا چیکار میکنین؟ اصلا چجوری فهمیدین من کجام؟ + اینجا بودنم که دلیلش مشخصه! تو ! جواب سوال دومت هم خیلی مهم نیست . باید باهات حرف بزنم . سوار شو لطفا ‌.
و با دست به سمت در ماشین اشاره کرد.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...