نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۲۸ ثانیه پیش
65
۱ دقیقه پیش
141
۱ دقیقه پیش
210
۲ دقیقه پیش
307
😒

😒

۲ دقیقه پیش
391
۲ دقیقه پیش
426
همیشه این جمله را با خودت تکرار کن: ---> من مستحق آرامشم ᐸ--- ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛ منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ! و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ! ...

همیشه این جمله را با خودت تکرار کن: ---> من مستحق آرامشم ᐸ--- ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛ منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ! و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ! ﻣﺎ ﺁینه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ... ﻣﺸﮏ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ، ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ...

۳ دقیقه پیش
582
😞

😞

۳ دقیقه پیش
578
۴ دقیقه پیش
697
امروز ساعت ها بدون هیچ حرکتی کنج اتاقم نشستم در خطِ فاصلِ کوچکِ بینِ دیوار و کتابخانه به سختی در انجا لم دادم نمی دانم شاید فقط در آن نقطه از خانه بود که می ...

امروز ساعت ها بدون هیچ حرکتی کنج اتاقم نشستم در خطِ فاصلِ کوچکِ بینِ دیوار و کتابخانه به سختی در انجا لم دادم نمی دانم شاید فقط در آن نقطه از خانه بود که می توانستم بی دردسر به تو فکر کنم خودم را پتو پیچ کردم و ساعت ها ...

۵ دقیقه پیش
882
#مهراب #عشق

#مهراب #عشق

۶ دقیقه پیش
949
خسته ام ازاین زندگی /: خسته شدم ازعاشق بودنــــــــ /: خسته شدم ازبس عاشـــــــق ادمایی شدم که تاحالا منو ندیدن ...

خسته ام ازاین زندگی /: خسته شدم ازعاشق بودنــــــــ /: خسته شدم ازبس عاشـــــــق ادمایی شدم که تاحالا منو ندیدن ...

۸ دقیقه پیش
1K
؟؟؟

؟؟؟

۹ دقیقه پیش
1K
😏😒

😏😒

۱۰ دقیقه پیش
2K
سلام دوست عزیز ناشناس از نظری ک دادی ممنونم...من بی جنبه نیسم☺☺

سلام دوست عزیز ناشناس از نظری ک دادی ممنونم...من بی جنبه نیسم☺☺

۱۱ دقیقه پیش
2K
غرور یچیزی بالاتر از علاقس:] غرورتو کنار بزاری نمیتونی علاقتو حفظ کنی ولی علاقتو کنار بزاری میشه غرورتو حفظ کنی میدونی چرا؟!چون واس هرکی از خودت بگذری فکر میکنه احمقی.. #pouya

غرور یچیزی بالاتر از علاقس:] غرورتو کنار بزاری نمیتونی علاقتو حفظ کنی ولی علاقتو کنار بزاری میشه غرورتو حفظ کنی میدونی چرا؟!چون واس هرکی از خودت بگذری فکر میکنه احمقی.. #pouya

۱۴ دقیقه پیش
2K
ماه من بودی ولی سرت به ستارهات گرم بود

ماه من بودی ولی سرت به ستارهات گرم بود

۱۴ دقیقه پیش
2K
۱۵ دقیقه پیش
2K
۱۶ دقیقه پیش
2K