نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خودت را تمام نکن ؛ برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست . تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم هایِ این ...

خودت را تمام نکن ؛ برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست . تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم هایِ این حوالی را خوب می شناسم ، از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند ... آمده اند ...

۳ هفته پیش
12K
خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... ...

خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند آمده اند خودت را برایشان حل کنی تا با ...

۲۴ دی 1398
20K
خودت را تمام نکن برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً، رقیب کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... ...

خودت را تمام نکن برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً، رقیب کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند آمده اند خودت را برایشان حل کنی تا با ...

۵ دی 1398
12K
خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار. من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... ...

خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار. من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند آمده اند خودت را برایشان حل کنی تا با ...

۲۷ آذر 1398
13K
‌ خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار. من آدم های این حوالی را خوب ...

‌ خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار. من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند آمده اند خودت را برایشان حل کنی تا ...

۱۷ آذر 1398
3K
خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار. من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... ...

خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار. من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند آمده اند خودت را برایشان حل کنی تا با ...

۵ آذر 1398
2K
. خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار. من آدم های این حوالی را خوب ...

. خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار. من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند آمده اند خودت را برایشان حل کنی تا ...

۱۶ آبان 1398
731
خودت را تمام نکن برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً رقیب... کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست... تمامت را برایِ خودت نگه دار... من آدم هایِ این حوالی را خوب میشناسم... از ...

خودت را تمام نکن برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً رقیب... کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست... تمامت را برایِ خودت نگه دار... من آدم هایِ این حوالی را خوب میشناسم... از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند... آمده اند خودت را برایشان حل کنی تا با خیالِ ...

۷ مهر 1398
559
خودت را تمام نکن ؛ برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست . تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم هایِ این ...

خودت را تمام نکن ؛ برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست . تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم هایِ این حوالی را خوب می شناسم ، از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند ... آمده اند ...

۱۶ مرداد 1398
26
خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار. من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... ...

خودت را تمام نکن! برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً، رقیب! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار. من آدم های این حوالی را خوب می‌شناسم... از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند آمده اند خودت را برایشان حل کنی تا با ...

۱۳ تیر 1398
535
خودت را تمام نکن ؛ برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست . تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم هایِ این ...

خودت را تمام نکن ؛ برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست . تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم هایِ این حوالی را خوب می شناسم ، از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند ... آمده اند ...

۲۵ خرداد 1398
517
خودت را تمام نکن ... برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری ... به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم های ...

خودت را تمام نکن ... برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری ... به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم های این حوالی را ... خوب می‌شناسم ، از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند آمده اند ...

۱ خرداد 1398
500
لیست 2000 پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی همراه با معنی دری شریک سازید تا به همه برسد 1- the این 2- be بودن 3- and و 4- of از 5- a ...

لیست 2000 پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی همراه با معنی دری شریک سازید تا به همه برسد 1- the این 2- be بودن 3- and و 4- of از 5- a 6- in به 7- to به 8- have داشتن 9- it آن 10- I من ...

۲۶ دی 1397
718K
یادمان باشد که بهشت با سختی ها بدست و جهنمها و خونها و عرق ها می رسد نه راحتی و آسایش دردنیا و تازه منافق کشته می شود اما راه به نود راه پیدا نمی ...

یادمان باشد که بهشت با سختی ها بدست و جهنمها و خونها و عرق ها می رسد نه راحتی و آسایش دردنیا و تازه منافق کشته می شود اما راه به نود راه پیدا نمی کند و همین است که منافق و اهل تزویر ظاهر با باطن یکی می داند ...

۲۴ آذر 1397
517K
تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) این عقلانیت آنهم عقل معرفت است که حاکم و قاضی بر مسائل کلی است می باشد. وتازه منتزع باشید و ...

تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) این عقلانیت آنهم عقل معرفت است که حاکم و قاضی بر مسائل کلی است می باشد. وتازه منتزع باشید و تازه اینکه متعارف برای جهان نباشید (ما استحاله شده و استحمار شده نظام نوین جهانی ...

۲۰ آذر 1397
413K
تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) این عقلانیت آنهم عقل معرفت است که حاکم و قاضی بر مسائل کلی است می باشد. وتازه منتزع باشید و ...

تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) این عقلانیت آنهم عقل معرفت است که حاکم و قاضی بر مسائل کلی است می باشد. وتازه منتزع باشید و تازه اینکه متعارف برای جهان نباشید (ما استحاله شده و استحمار شده نظام نوین جهانی ...

۱۶ آذر 1397
385K
خودت را تمام نکن ... برایِ کسانی که برای تو ارزشی قائل نیستند ‌‌‌‌... تمامت را برایِ خودت نگه دار و حتی تکه ای از خودت را هم برای کسی خرج نکن ... من آدم ...

خودت را تمام نکن ... برایِ کسانی که برای تو ارزشی قائل نیستند ‌‌‌‌... تمامت را برایِ خودت نگه دار و حتی تکه ای از خودت را هم برای کسی خرج نکن ... من آدم هایِ این حوالی را خوب می شناسم ، از معما و مشغولیتِ ذهنی خوششان نمی ...

۸ آذر 1397
480
خودت را تمام نکن ... برایِ کسانی که برای تو ارزشی قائل نیستند ‌‌‌‌... تمامت را برایِ خودت نگه دار و حتی تکه ای از خودت را هم برای کسی خرج نکن ... من آدم ...

خودت را تمام نکن ... برایِ کسانی که برای تو ارزشی قائل نیستند ‌‌‌‌... تمامت را برایِ خودت نگه دار و حتی تکه ای از خودت را هم برای کسی خرج نکن ... من آدم هایِ این حوالی را خوب می شناسم ، از معما و مشغولیتِ ذهنی خوششان نمی ...

۲۲ آبان 1397
448
خودت را تمام نکن ... برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری ... به حرف هایشان نیست . تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم های ...

خودت را تمام نکن ... برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری ... به حرف هایشان نیست . تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم های این حوالی را ... خوب می شناسم ، از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند ...

۲۹ مهر 1397
319