نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ده سالِ تمام، صبح که می رفت؛ مادرش پیشانی اش را می بوسید. عصر حیاط را آب و جارو می کرد. می نشست لب ایوان تا برگردد . . . نزدیک بیست سال است که ...

ده سالِ تمام، صبح که می رفت؛ مادرش پیشانی اش را می بوسید. عصر حیاط را آب و جارو می کرد. می نشست لب ایوان تا برگردد . . . نزدیک بیست سال است که مادرش پیشانی اش را نبوسیده، ولی هنوز عصرها حیاط را آب و جارو می کند. ...

۲ روز پیش
3K
🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 🔴 جوانی سر #نماز برای #گناهش در حضور #خدا #گریه می کند ... 🔵 جوانی بخاطر اینکه #دوست_دخترش جوابش کرده گریه می کند ... . 🔴 جوانی تا صبح #قرآن میخواند ...

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 🔴 جوانی سر #نماز برای #گناهش در حضور #خدا #گریه می کند ... 🔵 جوانی بخاطر اینکه #دوست_دخترش جوابش کرده گریه می کند ... . 🔴 جوانی تا صبح #قرآن میخواند و به #تفکر میپردازد ... 🔵 جوانی نامه #دوست_پسرَش را تا صبح #نگاه میکند و ...

۹ آذر 1398
1K
غمگینم مانند جوانی که لحظه اعدام به گریه مادرش می خندید خاطرش آمد که مادرش در بچگی گفته بود خنده ات آرامم می کند

غمگینم مانند جوانی که لحظه اعدام به گریه مادرش می خندید خاطرش آمد که مادرش در بچگی گفته بود خنده ات آرامم می کند

۲۸ خرداد 1398
50
پرنده عشق بال ارزو می گشاید و در اسمان جوانی هوس مهربانی می کند گل مریم به گلستان سری می زند و در باغچه ی خانه هوس عاشقی میکند وسعت خیال پرواز بی پایان می ...

پرنده عشق بال ارزو می گشاید و در اسمان جوانی هوس مهربانی می کند گل مریم به گلستان سری می زند و در باغچه ی خانه هوس عاشقی میکند وسعت خیال پرواز بی پایان می طلبد به سرزمین عاشقی و پرنده ی عشق در استانه ی جوانی در اسمان گلستان ...

۱۰ خرداد 1398
23
❌ 👈 مقایسه دو قشر از جوانان ما😔 ✅ 👈 جوانی سر نماز برای گناهش در حضور خدا گریه می کند ❌ 👈 جوانی بخاطر اینکه دوست نامحرمش جوابش کرده گریه می کند ✅ 👈 ...

❌ 👈 مقایسه دو قشر از جوانان ما😔 ✅ 👈 جوانی سر نماز برای گناهش در حضور خدا گریه می کند ❌ 👈 جوانی بخاطر اینکه دوست نامحرمش جوابش کرده گریه می کند ✅ 👈 جوانی تا صبح قرآن میخواند و به تفکر میپردازد ❌ 👈 جوانی نامه نامحرمی را ...

۱۳ تیر 1397
4
امام صادق (ع): هر کس میخواهد در دل خویش لذت دوستی ما اهل بیت (ع) را احساس کند، به مادرش زیاد دعا کند.

امام صادق (ع): هر کس میخواهد در دل خویش لذت دوستی ما اهل بیت (ع) را احساس کند، به مادرش زیاد دعا کند.

۲۹ اسفند 1395
30
غمگینم مانند جوانی که لحظه اعدامش به گریه مادرش می خندید خاطرش آمد که مادرش در بچگی گفته بود خنده ات آرامم می کند

غمگینم مانند جوانی که لحظه اعدامش به گریه مادرش می خندید خاطرش آمد که مادرش در بچگی گفته بود خنده ات آرامم می کند

۱۰ مهر 1395
28
غمگینم مانند جوانی که لحظه اعدامش به گریه مادرش می خندید خاطرش آمد که مادرش در بچگی گفته بود خنده ات آرامم می کند

غمگینم مانند جوانی که لحظه اعدامش به گریه مادرش می خندید خاطرش آمد که مادرش در بچگی گفته بود خنده ات آرامم می کند

۲ خرداد 1395
29
❌مقایسه دو قشر از جوانان ما ✅جوانی سر نماز برای گناهش در حضور خدا گریه می کند ❌جوانی بخاطر اینکه دوست نامحرمش جوابش کرده گریه می کند ✅جوانی تا صبح قرآن میخواند و به تفکر ...

❌مقایسه دو قشر از جوانان ما ✅جوانی سر نماز برای گناهش در حضور خدا گریه می کند ❌جوانی بخاطر اینکه دوست نامحرمش جوابش کرده گریه می کند ✅جوانی تا صبح قرآن میخواند و به تفکر میپردازد ❌جوانی نامه نامحرمی را تا صبح نگاه میکند و تفکر میکند ✅دختری چادرش را ...

۷ اردیبهشت 1395
23
دو قشر از جوانان جامعه را مقایسه کنیم ... جوانی سر نماز برای گناهش در حضور خدا گریه می کند جوانی بخاطر اینکه دوست نامحرمش جوابش کرده گریه می کند جوانی تا صبح قران میخواند ...

دو قشر از جوانان جامعه را مقایسه کنیم ... جوانی سر نماز برای گناهش در حضور خدا گریه می کند جوانی بخاطر اینکه دوست نامحرمش جوابش کرده گریه می کند جوانی تا صبح قران میخواند و به تفکر میپردازد جوانی نامه نامحرمی را تا صبح نگاه میکند و تفکر میکند ...

۱۴ اسفند 1394
10
روزگارتلخیست... جوانی زیر گوش مادرش میزند تا به زور پول اعتیادش رافراهم کند در همان دستش خالکوبی کرده بود سلطان غم مادر :(

روزگارتلخیست... جوانی زیر گوش مادرش میزند تا به زور پول اعتیادش رافراهم کند در همان دستش خالکوبی کرده بود سلطان غم مادر :(

۲۴ بهمن 1394
25
غمگینم مانند جوانی که لحظه اعدامش به گریه مادرش می خندید خاطرش آمد که مادرش در بچگی گفته بود خنده ات آرامم می کند... ❤❤❤❤❤❤ #عکس-نوشته #غمگین #عاشقانه #دخترانه

غمگینم مانند جوانی که لحظه اعدامش به گریه مادرش می خندید خاطرش آمد که مادرش در بچگی گفته بود خنده ات آرامم می کند... ❤❤❤❤❤❤ #عکس-نوشته #غمگین #عاشقانه #دخترانه

۲ بهمن 1394
342
غمگینم همانند: جوانی که در لحظه اعدام به گریه مادرش میخندید: خاطرش آمد بچگی اش مادرش گفته بود: خنده ات آرامم میکند...!!!

غمگینم همانند: جوانی که در لحظه اعدام به گریه مادرش میخندید: خاطرش آمد بچگی اش مادرش گفته بود: خنده ات آرامم میکند...!!!

۱۰ مرداد 1394
22
جوانی زیر گوش مادرش زد تا به زور پول اعتیادش را فراهم کند در حالی که روی همان دستی که تزریق میکردنوشته بود سلطان غم مادر

جوانی زیر گوش مادرش زد تا به زور پول اعتیادش را فراهم کند در حالی که روی همان دستی که تزریق میکردنوشته بود سلطان غم مادر

۱۰ تیر 1393
4
غمگینم به اندازه جوانی پای چوبه دار که بالبخند ٬گریه‌ مادرش رانظاره میکرد ؟خاطرش بود خاطرش بود که مادرش میگفت لبخند تومراآرام میکند.

غمگینم به اندازه جوانی پای چوبه دار که بالبخند ٬گریه‌ مادرش رانظاره میکرد ؟خاطرش بود خاطرش بود که مادرش میگفت لبخند تومراآرام میکند.

۱۲ خرداد 1393
10
غمگینم مانند جوانی که لحظه ی اعدام به گریه های مادرش می خندد خاطرش آمد که به او گفته بود خنده ات آرامم میکند پسرم....

غمگینم مانند جوانی که لحظه ی اعدام به گریه های مادرش می خندد خاطرش آمد که به او گفته بود خنده ات آرامم میکند پسرم....

۳ اردیبهشت 1393
87
غمگینم مانند جوانی که لحظه اعدامش به گریه مادرش میخندید خاطرش آمد در بچگی اش گفته بود خنده ات آرامم می کند...

غمگینم مانند جوانی که لحظه اعدامش به گریه مادرش میخندید خاطرش آمد در بچگی اش گفته بود خنده ات آرامم می کند...

۱۴ آذر 1392
21
جوانی زیر گوش مادرش زد تا پول اعتیادش را فراهم کند....در حالی که روی همان دستی که تزریق میکرد نوشته بود.....سلطان غم مادر.....

جوانی زیر گوش مادرش زد تا پول اعتیادش را فراهم کند....در حالی که روی همان دستی که تزریق میکرد نوشته بود.....سلطان غم مادر.....

۱۰ آذر 1392
2
اوباما با مادرش در جوانی

اوباما با مادرش در جوانی

۹ آذر 1392
7