ویژه کنید
عکس و تصویر #10_قانون_کلی_برای_زندگی : 💎 قانون یکم: به شما #جسمی داده شده. چه جسمتان را #دوست داشته ...

#10_قانون_کلی_برای_زندگی :

💎 قانون یکم:
به شما #جسمی داده شده.
چه جسمتان را #دوست داشته یا از آن #متنفر باشید.
باید بدانیدکه در طول زندگی در #دنیای خاکی با شماست.

💎 قانون دوم:
در مدرسه ای غیر رسمی و تمام #وقت نام نویسی کرده اید
که زندگی نام دارد.

💎 قانون سوم: #اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.

💎 قانون چهارم: #درس آنقدر #تکرار میشود تا آموخته شود.

💎 قانون پنجم: #آموختن پایان ندارد.

💎 قانون ششم: #قضاوت نکنید، #غیبت نکنید، #ادعا نکنید، #سرزنش نکنید، #تحقیر و #مسخره نکنید وگرنه سرتان میآید.

💎 قانون هفتم: #دیگران فقط #آینه شما هستن.

💎 قانون هشتم: #انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست.
همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید.

💎 قانون نهم:
جوابهایتان در #وجود #خودتان است.
تنها کاری که باید بکنید این است که #نگاه کنید، #گوش بدهید و #اعتماد کنید.

💎 قانون دهم: #خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.
به #هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه #کلید سازی را فرا بگیرید.


#قدرت_ذهن #افکاریسم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...