ویژه کنید
عکس و تصویر #تــݪنگــــــرامـــروز ⚠ ️ #تفڪرانہ این روزها فقط گفتن جمله خواهرم #حجاب خواهرم #حیا ڪافۍنیست😕 اول ...

#تــݪنگــــــرامـــروز ⚠ ️ #تفڪرانہ
این روزها فقط گفتن جمله
خواهرم #حجاب خواهرم #حیا
ڪافۍنیست😕
اول باید بگیم برادرم #غیرت😏
دشمن قبل ازاینڪه #حجاب
و #حیا رو از دختران وخانم ها بگیره #غیرت و #تعصب و از
پسرها ومردها گرفته 😔
این روزها زن هاۍزیادۍ رو
میبینیم ڪه همراه همسرانشون
تو خیابون راه میرن و انقدر
بدحجابن ڪه نگاه👀 خیلیا رو به
خودشون جلب میڪنن اون لحظه میگیم چه مرد بۍغیرتۍ داره 😏 😏
مردهاۍایرانۍبه #غیرت
و #ناموس پرستۍمعروفن😊 ☺ ️

برادرم حرمت خون شهدا رو نگه
دار شهدا غیرتشون ورد زبون بود
پس ڪارۍنڪن ڪه خداۍنڪرده
بهت گفته بشه بۍغیرت 😢 😓
#برادرم #غیرت🗣 #خواهرم #حیا
#چادریا_فرشته_ترند😊 #به_شرط_حیا😉

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...