نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#مذهبی #عکس_نوشته

#مذهبی #عکس_نوشته

۱۹ ثانیه پیش
35
#مذهبی #عکس_نوشته

#مذهبی #عکس_نوشته

۴۴ ثانیه پیش
75
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۶ دقیقه پیش
420
۶ دقیقه پیش
445
#joker

#joker

۱۰ دقیقه پیش
706
۱۰ دقیقه پیش
712
۱۰ دقیقه پیش
726
۱۰ دقیقه پیش
742
#joker

#joker

۱۰ دقیقه پیش
769
🌸🍃پای تویی دست تویی، هستیِ هر هست تویی بلبلِ سَرمست تویی، جانب گلزار بیا ... #مولانا

🌸🍃پای تویی دست تویی، هستیِ هر هست تویی بلبلِ سَرمست تویی، جانب گلزار بیا ... #مولانا

۱۷ دقیقه پیش
1K
به تن تبعید شد روحِ عدم‌پیمای من ای عمر! بگو بر شانه باید بُرد تا کی بار هستی را ...؟! #فاضل_نظری

به تن تبعید شد روحِ عدم‌پیمای من ای عمر! بگو بر شانه باید بُرد تا کی بار هستی را ...؟! #فاضل_نظری

۲۰ دقیقه پیش
1K
آجی دردام دوباره شروع شده ، غمام دوباره شروع شده ، غصه هام دوباره اومدن سراغم ، دوباره افسردگیم تشدید شده ، حرف دارم ، درد دارم ، بغض دارم ، گریه میخوام ، دیگه ...

آجی دردام دوباره شروع شده ، غمام دوباره شروع شده ، غصه هام دوباره اومدن سراغم ، دوباره افسردگیم تشدید شده ، حرف دارم ، درد دارم ، بغض دارم ، گریه میخوام ، دیگه نمیخوام تو این دنیا باشم ، دیگه دنیارو نمیخوام ، ایندفعه دردودل کارساز نیست ، ...

۲۴ دقیقه پیش
2K
99/01/15 #عکس_نوشته

99/01/15 #عکس_نوشته

۲۵ دقیقه پیش
2K
۰۹۹۰۳۰۵۷۳۸۲

۰۹۹۰۳۰۵۷۳۸۲

۲۷ دقیقه پیش
2K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۲۹ دقیقه پیش
2K
۲۹ دقیقه پیش
2K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۲۹ دقیقه پیش
2K
۳۰ دقیقه پیش
2K
۳۰ دقیقه پیش
2K