نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نظر کوک درباره ی ایران 😇

نظر کوک درباره ی ایران 😇

۴۸ ثانیه پیش
191
نظر تهیونگ درباره ی ایران

نظر تهیونگ درباره ی ایران

۱ دقیقه پیش
279
نظر شوگا درباره ی ایران 🤓

نظر شوگا درباره ی ایران 🤓

۱ دقیقه پیش
383
نظر پارک جیمین در‌باره ی ایران 😄

نظر پارک جیمین در‌باره ی ایران 😄

۲ دقیقه پیش
546
۲ دقیقه پیش
548
۲ دقیقه پیش
638
نظر نامجون درباره ی ایران 🤗

نظر نامجون درباره ی ایران 🤗

۲ دقیقه پیش
645
پسر کوچکم از من می پرسد: لازم است ریاضی بخوانم؟ خوش دارم بگویم: برای چه؟ همین طوری هم می فهمی دو تکه نان از یکی بیشتر است. پسر کوچکم از من می پرسد: لزومی دارد ...

پسر کوچکم از من می پرسد: لازم است ریاضی بخوانم؟ خوش دارم بگویم: برای چه؟ همین طوری هم می فهمی دو تکه نان از یکی بیشتر است. پسر کوچکم از من می پرسد: لزومی دارد فرانسه بخوانم؟ خوش دارم بگویم: این امپراتوری بالاخره فرو می پاشد. تو هم با دست ...

۳ دقیقه پیش
772
معما ؛در این تصویر چه میبینید

معما ؛در این تصویر چه میبینید

۴ دقیقه پیش
917
۵ دقیقه پیش
1K
۶ دقیقه پیش
1K
یکی بیا بحرفیم

یکی بیا بحرفیم

۶ دقیقه پیش
1K
دردت له قلبم. نفسی😘 @peymo.rad

دردت له قلبم. نفسی😘 @peymo.rad

۶ دقیقه پیش
2K
#شاعرانه #دلی_دلی_دلی_دلی

#شاعرانه #دلی_دلی_دلی_دلی

۷ دقیقه پیش
2K
۷ دقیقه پیش
2K
افکار هایم در مغز جلز و ولز کنان شبیه کرم های خاکی ؛ بند بندِ بدنشان را روۍ خاک می کشند و نیز زیر و رویـَش می کنند و در آخَـ ـر .. سوراخ میشود ...

افکار هایم در مغز جلز و ولز کنان شبیه کرم های خاکی ؛ بند بندِ بدنشان را روۍ خاک می کشند و نیز زیر و رویـَش می کنند و در آخَـ ـر .. سوراخ میشود ... !

۷ دقیقه پیش
2K
۸ دقیقه پیش
2K
۸ دقیقه پیش
2K
۸ دقیقه پیش
2K