نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سلامتی پسری که سرش و خم میکنه تا سنگ فرش خیابونا، نه رودروی ناموس مردم...

سلامتی پسری که سرش و خم میکنه تا سنگ فرش خیابونا، نه رودروی ناموس مردم...

۹ بهمن 1395
13
همیشه وقتی از حجاب وحیا حرف میزنیم از خانم ها میگیم ... از چادری ها میگیم.... اما ایندفه میخوام بگم... سلامتی هر پسری که ریش داره و بهش میگن پاچه بزی خم به ابرو نمیاره... ...

همیشه وقتی از حجاب وحیا حرف میزنیم از خانم ها میگیم ... از چادری ها میگیم.... اما ایندفه میخوام بگم... سلامتی هر پسری که ریش داره و بهش میگن پاچه بزی خم به ابرو نمیاره... سلامتی اونیکه پاتوقش مزار شهداس نه باشگاه کامبیز بدنساز... سلامتی کسی که جای پرورش اندام ...

۹ خرداد 1395
9
سلامتی پسری که...

سلامتی پسری که...

۷ اسفند 1394
8
سّلّاّمّتّیّ هّمّهّ پّسّرّاّ سّلّاّمّتّیّ هّمّهّ دّرّدّ دّیّدّهّ هّاّ... #سلامتی پسری که معرفت داشت ولی همه بهش گفتن بی معرفت #سلامتی پسری که همیشه پشت رفقاش وایساد ولی کسی نبود پشت خودش وایسه #سلامتی پسری که ...

سّلّاّمّتّیّ هّمّهّ پّسّرّاّ سّلّاّمّتّیّ هّمّهّ دّرّدّ دّیّدّهّ هّاّ... #سلامتی پسری که معرفت داشت ولی همه بهش گفتن بی معرفت #سلامتی پسری که همیشه پشت رفقاش وایساد ولی کسی نبود پشت خودش وایسه #سلامتی پسری که هیچ وقت حالش خوب نبود ولی همیشه میخندید که حال رفقاش گرفته نشه #سلامتی پسری ...

۱۹ بهمن 1394
7
#سلامتی پسری که معرفت داشت ولی همه بهش گفتن بی معرفت #سلامتی پسری که همیشه پشت رفقاش وایساد ولی کسی نبود پشت خودش وایسه #سلامتی پسری که هیچ وقت حالش خوب نبود ولی همیشه میخندید ...

#سلامتی پسری که معرفت داشت ولی همه بهش گفتن بی معرفت #سلامتی پسری که همیشه پشت رفقاش وایساد ولی کسی نبود پشت خودش وایسه #سلامتی پسری که هیچ وقت حالش خوب نبود ولی همیشه میخندید که حال رفقاش گرفته نشه #سلامتی پسری که عاشق شد ولی به عشقش نگفت که ...

۲۱ دی 1394
13
ایندفعه میزنم به سلامتی پسرا سلامتی اون پسری که بخاطر حرمت خواهرش حرمت دختری رو زیر سوال نمیبره سلامتی پسری ک تو عمرش گریه نمیکنه ولی وقتی بشکنه ششاشو پردود میکنه سلامتی پسری که مرد ...

ایندفعه میزنم به سلامتی پسرا سلامتی اون پسری که بخاطر حرمت خواهرش حرمت دختری رو زیر سوال نمیبره سلامتی پسری ک تو عمرش گریه نمیکنه ولی وقتی بشکنه ششاشو پردود میکنه سلامتی پسری که مرد بود مردونه دل داد مردونه دلبرد مردونه واساد و نامرد نبود سلامتی مررررررد نه نررررر ...

۱۱ دی 1394
71
‌همیشه وقتی از حجاب وحیا حرف میزنیم از خانم ها میگیم ... از چادری ها میگیم ... اما امروزمیخوام بگم ... سلامتی هر پسری که ریش داره و بهش میگن پاچه بزی خم به ابرو ...

‌همیشه وقتی از حجاب وحیا حرف میزنیم از خانم ها میگیم ... از چادری ها میگیم ... اما امروزمیخوام بگم ... سلامتی هر پسری که ریش داره و بهش میگن پاچه بزی خم به ابرو نمیاره... سلامتی اونیکه پاتوقش مزار شهداس نه باشگاه کامبیز بدنساز... سلامتی کسی که جای پرورش ...

۳ دی 1394
11
‌همیشه وقتی از حجاب وحیا حرف میزنیم از خانم ها میگیم ... از چادری ها میگیم ... اما امروزمیخوام بگم ... سلامتی هر پسری که ریش داره و بهش میگن پاچه بزی خم به ابرو ...

‌همیشه وقتی از حجاب وحیا حرف میزنیم از خانم ها میگیم ... از چادری ها میگیم ... اما امروزمیخوام بگم ... سلامتی هر پسری که ریش داره و بهش میگن پاچه بزی خم به ابرو نمیاره... سلامتی اونیکه پاتوقش مزار شهداس نه باشگاه کامبیز بدنساز... سلامتی کسی که جای پرورش ...

۳۰ آذر 1394
15
No copy سلامتی پسری که هیچ اَحَدی جز خودش نمیتونه درکش کنه. سلامتی پسری که درداشو خودِش و خــــــــــُداش میدونن. ⇦سلامتی پسری که یه روزایی از عاشقی ناشی بود اما الان از تنهایی لاشی.هــــــــــِه سلامتی ...

No copy سلامتی پسری که هیچ اَحَدی جز خودش نمیتونه درکش کنه. سلامتی پسری که درداشو خودِش و خــــــــــُداش میدونن. ⇦سلامتی پسری که یه روزایی از عاشقی ناشی بود اما الان از تنهایی لاشی.هــــــــــِه سلامتی پسری که تلخی زندگیش خیلی بیشتر از کام حبس تو سینشو تلخی مشروبشه. سلامتی پسری ...

۱۴ آبان 1394
51
NO Copy سلامتی پسری که هیچ اَحَدی جز خودش نمیتونه درکش کنه. سلامتی پسری که درداشو خودِش و خــــــــــُداش میدونن. ⇦سلامتی پسری که یه روزایی از عاشقی ناشی بود اما الان از تنهایی لاشی.هــــــــــِه سلامتی ...

NO Copy سلامتی پسری که هیچ اَحَدی جز خودش نمیتونه درکش کنه. سلامتی پسری که درداشو خودِش و خــــــــــُداش میدونن. ⇦سلامتی پسری که یه روزایی از عاشقی ناشی بود اما الان از تنهایی لاشی.هــــــــــِه سلامتی پسری که تلخی زندگیش خیلی بیشتر از کام حبس تو سینشو تلخی مشروبشه. سلامتی پسری ...

۱۱ شهریور 1394
19
سلامتی پسری که هیچ اَحَدی جز خودش نمیتونه درکش کنه. سلامتی پسری که درداشو خودِش و خـــــــُداش میدونن ⇦سلامتی پسری که یه روزایی از عاشقی ناشی بود اما الان از تنهایی لاشی

سلامتی پسری که هیچ اَحَدی جز خودش نمیتونه درکش کنه. سلامتی پسری که درداشو خودِش و خـــــــُداش میدونن ⇦سلامتی پسری که یه روزایی از عاشقی ناشی بود اما الان از تنهایی لاشی

۲۸ تیر 1394
72
سلامتی پسری که میره سربازی مرد بشه و سلامتی اون نامردی که دور از چشم عشقش زن شد ...:'(

سلامتی پسری که میره سربازی مرد بشه و سلامتی اون نامردی که دور از چشم عشقش زن شد ...:'(

۲۵ تیر 1394
139
سلامتی پسری که یه روز عاشق شد..سلامتی دختری که یه روز عاشق شد ..سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد..سلامتی دختری که هیچی کم نذاشت..سلامتی عشق پاکشون..سلامتی اون همه خاطرا ه ...

سلامتی پسری که یه روز عاشق شد..سلامتی دختری که یه روز عاشق شد ..سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد..سلامتی دختری که هیچی کم نذاشت..سلامتی عشق پاکشون..سلامتی اون همه خاطرا ه ها شیطنت ها دیوونه بازی هازیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما ...

۲۱ تیر 1394
62
به سلامتی دختر و پسری که بهم قول دادن باهم باشن تا آخرش باهم موندن ..... به سلامتی دختر و پسری که عشقشون موندگار بود...... به سلامتی دختر و پسری که با هیچ کی جز ...

به سلامتی دختر و پسری که بهم قول دادن باهم باشن تا آخرش باهم موندن ..... به سلامتی دختر و پسری که عشقشون موندگار بود...... به سلامتی دختر و پسری که با هیچ کی جز خودشون حال نمیکردن... به سلامتی دختر و پسری که بهم خیانت نکردن ..... به سلامتی ...

۱۸ تیر 1394
72
سلامتی پسری که هیچ اَحَدی جز خودش نمیتونه درکش کنه. سلامتی پسری که درداشو خودِش و خـــــــُداش میدونن ⇦سلامتی پسری که یه روزایی از عاشقی ناشی بود اما الان از تنهایی لاشی

سلامتی پسری که هیچ اَحَدی جز خودش نمیتونه درکش کنه. سلامتی پسری که درداشو خودِش و خـــــــُداش میدونن ⇦سلامتی پسری که یه روزایی از عاشقی ناشی بود اما الان از تنهایی لاشی

۱۲ تیر 1394
17
سلامتی پسری که هیچ اَحَدی جز خودش نمیتونه درکش کنه. سلامتی پسری که درداشو خودِش و خــــــــــُداش میدونن... ⇦سلامتی پسری که یه روزایی از عاشقی ناشی بود اما الان از تنهایی لاشی…↻هــــــــــِه سلامتی پسری که ...

سلامتی پسری که هیچ اَحَدی جز خودش نمیتونه درکش کنه. سلامتی پسری که درداشو خودِش و خــــــــــُداش میدونن... ⇦سلامتی پسری که یه روزایی از عاشقی ناشی بود اما الان از تنهایی لاشی…↻هــــــــــِه سلامتی پسری که تلخی زندگیش خیلی بیشتر از کام حبس تو سینشو تلخی مشروبشه... سلامتی پسری که فقط ...

۱۷ خرداد 1394
12
به سلامتی پسری که دست نزد گفت اگه بهم نرسیم نمیخوام دس خورده شی.. به سلامتی اون پسری که میدونه یه دختری عاشقشه ولی به رو خودش نمیاره... به سلامتی پسری که اطرافش پره دختره ...

به سلامتی پسری که دست نزد گفت اگه بهم نرسیم نمیخوام دس خورده شی.. به سلامتی اون پسری که میدونه یه دختری عاشقشه ولی به رو خودش نمیاره... به سلامتی پسری که اطرافش پره دختره ولی خودش دلش گیره یه نفره... به سلامتی پسری که....؟ به سلامتی دختری که عاشق ...

۸ شهریور 1393
28
همیشه وقتی از حجاب وحیا حرف میزنیم؛ از خانم ها میگیم …از چادری ها میگیم…. اما امروزمیخوام بگم… : سلامتی هر پسری که ریش داره وبهش میگن پاچه بزی خم به ابرو نمیاره… سلامتی اونیکه ...

همیشه وقتی از حجاب وحیا حرف میزنیم؛ از خانم ها میگیم …از چادری ها میگیم…. اما امروزمیخوام بگم… : سلامتی هر پسری که ریش داره وبهش میگن پاچه بزی خم به ابرو نمیاره… سلامتی اونیکه پاتوقش مزار شهداس نه باشگاه کامبیز بدنساز… سلامتی کسی که جای پرورش اندام وتزریق بازو ...

۵ بهمن 1392
28
سلامتی هر پسری که ریش داره و بهش میگن پاچه بزی ولی خم به ابرو نمیاره! سلامتی اونیکه پاتوقش مزار شهداس نه باشگاه بدنسازی! سلامتی پسری که سَرِشو خم میکنه تا سنگ فرش خیابونا,نه رو ...

سلامتی هر پسری که ریش داره و بهش میگن پاچه بزی ولی خم به ابرو نمیاره! سلامتی اونیکه پاتوقش مزار شهداس نه باشگاه بدنسازی! سلامتی پسری که سَرِشو خم میکنه تا سنگ فرش خیابونا,نه رو در روی ناموس مردم!! سلامتی اون پسری که جای دیدن برنامه نود زود میخوابه تا ...

۹ آبان 1392
24