ویژه کنید
عکس و تصویر ‍ 💥عبادت ذهنی یکی از موانع بسیار بزرگی که انسان در راه شناخت خود در ...

‍ 💥عبادت ذهنی یکی از موانع
بسیار بزرگی که انسان در راه
شناخت خود در روی کره زمین
با آن روبه رو است، ذهن است.
ذهن هم می تواند در صورتیکه
کنترل شود، به ابزاری مناسب
جهت خودسازی و شناخت
خود تبدیل شود،
اما تا وقتی رام نشده
و سرکش است، به هر سمت
و سویی که بخواهد خواهد رفت. کنترل ذهن را می توان یکی
از عوامل پیشرفت روحی دانست. ذهنی که تحت کنترل در بیاید، سازگاری مناسب تری در تمرینات
و در حالات درونی که رخ می دهند
با انسان خواهد داشت.
برخی از تمرینات معنوی و همچنین برخی از عبادت های روزانه را می توان گاه گاهی به صورت ذهنی انجام داد. اعمالی مانند مراقبه، عبادت، راز و نیاز با خداوند، سماع، تمرینات معنوی، حرکات بدنی انرژی زا و ..
یکی از مهم ترین عواملی که در عبادت ذهنی نصیب فرد می شود،
این است که ذهن کم کم به وسیله یک تمرین یا کار الهی یا معنوی،
آرام آرام کنترل و رام می شود. سرپیچی ذهن در ابتدا ممکن است باعث برهم خوردن تمرین یا عبادت ذهنی شود،
اما با ممارست و تمرین کم کم
به سویی می رود که فرد
هدایتش می کند.
ذهن کنترل شده هنگامیکه
تحت فرمان شما در آید،
همانند پیشخدمتی مطیع
برای شما کار خواهد کرد
و در خدمت شما خواهد بود.
مزیتی که در انجام عبادت ذهنی
وجود دارد، این است
که می توان این حالت را در
هر ساعتی از روز که می خواهید
انجام دهید.
ذهن در حالت عبادت ذهنی،
به این سو و ان سو پرسه نمی زند
و نشخوار ذهنی اتفاق نمی افتد. تمرکز بیشتر می شود.
آرامش درونی به خاطر هدر
ندادن انرژی ذهنی، بیشتر می شود
و فرد آرام آرام سرور درونی را تجربه خواهد کرد.


@godratepenhan

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...