ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_بیستو_دو #شوگا #لونا (+بیا با هم دیگه بازی کنیم . من چشم میزارم . و ...

#پارت_بیستو_دو

#شوگا #لونا

(+بیا با هم دیگه بازی کنیم .
من چشم میزارم .
و تو گورتو گم کن )
استاد : خب بچه ها . کی حاظره اینجا بشینه تا مدل امروز بشه ؟
میجو و میچا دستشو تا ارنج بردن بالا . و هی خودشون و مثل مرغ سرکنده تکون میدادن. اما خانوم اونارو نگفت هیچ ...به شوگایی که بی حوصله مشغول گوش دادن به اهنگ بود گفت بیاد اونجا بشینه .
شوگا هم بدون هیچ اعتراضی اونجا نشست و پاشو اندخت رو پاش و به بیرون زل زد . میگن ادم تو شلنگ شنا کنه ولی جو نگیرش .
منظورش همینه دیگه .
مداد طراحی و برداشتم و اول از همه طرح اولیه زدم . موهای چتریش که کامل شد شروع کردم به کشیدن لباش .
بعد از حدود پنج دقیقه کامل شد . خوشحال بودم که مامان بهم میگفت نقاشیو دنبال کنم . خواستم خانومو صدا بزنم که دیدم بک کیونگ تا
کمر رفته تو نقاشی میچا . مشت ارومی بهش زدم وگفتم : هو چته ؟
بک کیونگ: این...این..این شوگا نیست نه ؟
کمی به نقاشیش دقت کردم . این کی اینقدر نقاشیش خوب شد ما نفهمیدیم ؟ این شوگا نبود . یا من یا حتی بک کیونگ اون جیمین و کشیده بود .
بدون هیچ اشتباهی . اونقدر واضح بود که فکر میکردی واقعیه . استاد اومد بالا سرمون و گفت : این نقاشی یک اثر هنری واقعیه .
زمزمه کردم : نقاشیه دیگه . نقاشی قطعا یک اثر هنریه .
و بعد به جیمینی خیره شدم که داشتت با چشماش میچا رو میخورد . رومو برگردوندم و با نگاه ناگهانی شوگا روبه رو شدم . ایشی
زیر لب گفتم . حتی اگه میچا و جیمین باهم ازدواج کنن ها ....این بشر با این چشاش ادمو میکشه از بس که سرد نگاه میکنه .
به نقاشی خودم خیره شدم . همه چیزش خوب شده بود . شاید بهتر از نقاشی میچا . مداد رنگی قرمزو صورتیمو برداشتمو اروم شروع
کردم به پرنگ کردن لبش. همون لبی که اون موقع به گوشم خورده بود و میگفت : اگه من بردم تو گوردتو از این مدرسه گم میکنی و
میری بیرون .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...