ویژه کنید
عکس و تصویر کشیش:آیا کسی از حاضرین به عروسی اعتراضی داره ... اون ته شاه شب: داداش نکن ...

کشیش:آیا کسی از حاضرین به عروسی اعتراضی داره ...
اون ته شاه شب: داداش نکن دوغ یخ زده نخور...
جکسون:دوغت را بنوش یا که بشین نارنگیت رو بپوش
مهرش بزنم دلم یک ارامش فراگیر
این راه من تمام میشدم جهانگیر
مرا مراد دلم نشوم از عشق سیر
تو را باید پیاز بگازی و هر دم سیر
مرا نشاید غوغای عشق را کام پیر
تو را وز دمی دیگر ببینم زنم با تیر
حالیت نیست دوستان عزیز درگیر
دوستانه خواستم جمیع شعر سرگیر
شاه شب:
چه کنم تو را چه سر است این شوق
مرا در پی خواستنش نبود این ذوق
عشق را طلب کردم اما تو خالی عین طلق
مشق بر کف دستم پاک شدن با هر جلق
عروس برای شاه شب:
شعر عاشقی ما تا زمانی ادامه دارد
که اشک شوق از نگاهت هی ببارد
من نه از انم که تویی نه تو از ان منی
خاک برسرت چقدر عنی همش تو شک ظنی
مرا هزار بار دل شکستم که تو ایی بر سر کوی
اما بار ها با مست نگاهم نشدی فسردم روی
کشیش:
از ما به شما عاشقان دلداده نصیحت
مشق خدا را کنید شاید رهایی نسیبت
درنا نباشد که تو هدهد شدی سیبش
مرغی که قدقد میکند و تو میزنی سیبلش
جکسون:
من از اشیان کی بر افرازی مست خسته ام
تو را چشم ابرو به بالا بیاندازی دست بسته ام
ای خدا زین درگیری شهبازی بست نشسته ام
کاش چشمانم برگیری دل نوازی پست گشته ام
شاه شب:
راهی که تو میروی من را کردند بیوه
تابی گه مرا میدهند از دنیا پشتم خمیده
نمیدانی شوق عشق بر ماری دستم گزیده
هیچ کس نتوان گفت خدا داند قلبم دریده
امروز ما نشاید مغز در سماء ای وای بریده
هوا اندر جنگ جکسون و شاه شب :
بر نقشِ نگاره هایت نگرشم میکل انژ میدود
در بخشِ اشاره هایت نگرم نیکی مینانژ میرمد

اخ تو نمیدانی الفرد هیچکاک چی تقدیم کرد
واخ تو مینالی الفردو اسپاگتی چون تقدیرِ درد
هوا پس از جنگ:
ذهن را کنارِ عشق گذاردم،فمنیستم(مدافع حقوق زنان جکسون
دل را به کناره ساحل نهادم،فدائیسمم(فدا کردم رفت شاه)

به بادی خشمم انداخته توانم،تروریستم(بی اعصابم جکسون)
تا که زبانه اتش دوزخ فتادم، رئالیسمم(واقعی گرام شاه شب)

کان در هَوَل ماه به در روانم،اتئیستم(بی دینم شاه شب)
اندر عجل راه پدر کمک دیگرانم نیستم(خسته ام جکسون)

شاید بدونید و اعتراف کنم لیلی و شعراش رو عاشقشم و نبودش باعث شد خالی کنم ولی اون برای یک نفر نوشت و من برای خلق پدر
بازیگران این داستان خیالی اند ...
جمیع دوستان شاعر امید بود روزی میوه های شاعر طعم کودکانه شعر رو بوجود بیاریم ادعام هم نمیشه همتون بزرگ من هستید...
البالو از بچگی جفتش را داشت و هدفش مرهم دادن بود این وسط.همتون رو خدا عاشق کرد نمیتونید هم فرار کنید از هم ولی اگر روزی رویای الیس(فیسالیس) بود برای شاعری قضنفر ملخی هم به کانال دعوت کنید...
🍒🍎🍇🍊🍓🍠🍅
ملت میوه نخورید که همشون سمی اند. #اشک.آهنگ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...