ویژه کنید
عکس و تصویر ‌ʟɪғᴇ ɪs ʟɪᴋᴇ ɢᴏᴏɢʟᴇ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ sᴇᴀʀᴄʜɪɴɢ ғᴏʀ ِزندگی ...

‌ʟɪғᴇ  ɪs  ʟɪᴋᴇ  ɢᴏᴏɢʟᴇ
ʏᴏᴜ  ᴊᴜsᴛ  ɴᴇᴇᴅ  ᴛᴏ  ᴋɴᴏᴡ 
ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ  ᴀʀᴇ sᴇᴀʀᴄʜɪɴɢ ғᴏʀ

ِزندگی مانند گوگل است
بـاید بدانید در جستجویِ چه هستید💫

🍁 🌸 #گوناگون

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...