نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

موهای تو خرمایی و شهر دل من بم آشفته نکن موی که بم زلزله خیز است.... #بم #زلزله #مو

موهای تو خرمایی و شهر دل من بم آشفته نکن موی که بم زلزله خیز است.... #بم #زلزله #مو

۸ ساعت پیش
8K
از تو آن روز که امید وفایی دارم تو در آن روز بکوشی و جفا بیش کنی

از تو آن روز که امید وفایی دارم تو در آن روز بکوشی و جفا بیش کنی

۹ ساعت پیش
4K
ما را تویی ز هر دو جهان خویش و آشنا بیگانگی چنین مکن، ای آشنای خویش

ما را تویی ز هر دو جهان خویش و آشنا بیگانگی چنین مکن، ای آشنای خویش

۹ ساعت پیش
3K
دل سوخت بر منش همه گر سنگ خاره بود غیر از تو هر که حال مرا دید یا شنید

دل سوخت بر منش همه گر سنگ خاره بود غیر از تو هر که حال مرا دید یا شنید

۹ ساعت پیش
4K
چنان شدم ز غم و غصهٔ جدایی دوست که دید دشمن اگر حال من ، ترحم کرد #وحشی بافقی

چنان شدم ز غم و غصهٔ جدایی دوست که دید دشمن اگر حال من ، ترحم کرد #وحشی بافقی

۹ ساعت پیش
4K
شب ز آه آتشین یک دم نیاسایم چو شمع در میان آتش سوزنده جای خواب نیست

شب ز آه آتشین یک دم نیاسایم چو شمع در میان آتش سوزنده جای خواب نیست

۹ ساعت پیش
2K
به دشمنان نتوان رفت و این شکایت کرد که: دوست بر دل ما جور تا چه غایت کرد؟

به دشمنان نتوان رفت و این شکایت کرد که: دوست بر دل ما جور تا چه غایت کرد؟

۹ ساعت پیش
5K
من در این جای همین صورت بی جانم و بس دلم آن جاست که آن دلبر عیار آن جاست

من در این جای همین صورت بی جانم و بس دلم آن جاست که آن دلبر عیار آن جاست

۹ ساعت پیش
4K
به شادی دو جهانش نمی‌توان دادن غمی که از تو نصیب دل غمین من است

به شادی دو جهانش نمی‌توان دادن غمی که از تو نصیب دل غمین من است

۹ ساعت پیش
4K
من گرفتم که ز عشق تو حکایت نکنم چه کنم کز در و دیوار فغان می‌آید؟

من گرفتم که ز عشق تو حکایت نکنم چه کنم کز در و دیوار فغان می‌آید؟

۹ ساعت پیش
4K
گر چه میزد یار ما لاف وفاداری دل عاقبت بشکست پیمانی که با ما کرده بود

گر چه میزد یار ما لاف وفاداری دل عاقبت بشکست پیمانی که با ما کرده بود

۹ ساعت پیش
3K
همچو موجم یک نفس آرام نیست بسکه طوفان زا بود دریای دل #رهی معیری

همچو موجم یک نفس آرام نیست بسکه طوفان زا بود دریای دل #رهی معیری

۹ ساعت پیش
2K
گر منم دور ز روی تو، دل من با توست نیستی هیچ، ز حال دلم آگاه چرا؟ #سلمان ساوجی

گر منم دور ز روی تو، دل من با توست نیستی هیچ، ز حال دلم آگاه چرا؟ #سلمان ساوجی

۹ ساعت پیش
4K
با من نکند خویشی بیگانهٔ خوی تو کین بخت که من دارم بیگانه کند خویشم #اوحدی

با من نکند خویشی بیگانهٔ خوی تو کین بخت که من دارم بیگانه کند خویشم #اوحدی

۹ ساعت پیش
3K
خرم آن روی که در روی تو باشد همه عمر وین نباشد مگر آن وقت که رای تو بود #سعدی

خرم آن روی که در روی تو باشد همه عمر وین نباشد مگر آن وقت که رای تو بود #سعدی

۹ ساعت پیش
3K
به غیر دوست که نازش به عالمی ارزد نیاز پیش کسی گر برم ، گناه کنم #سیمین بهبهانی

به غیر دوست که نازش به عالمی ارزد نیاز پیش کسی گر برم ، گناه کنم #سیمین بهبهانی

۹ ساعت پیش
3K
مرا تو عمر عزیزی و رفته‌ای ز برم چو خوش بود اگر، ای عمر رفته بازآیی #عراقی

مرا تو عمر عزیزی و رفته‌ای ز برم چو خوش بود اگر، ای عمر رفته بازآیی #عراقی

۹ ساعت پیش
3K
دل ز کار افتاد و روزم تیره شد در عاشقی فکر کار دل کنم یا روزگار خویشتن #فروغی بسطامی

دل ز کار افتاد و روزم تیره شد در عاشقی فکر کار دل کنم یا روزگار خویشتن #فروغی بسطامی

۹ ساعت پیش
3K
ما در این عالم که خود کنج ملالی بیش نیست عالمی داریم در کنج ملال خویشتن #شهریار

ما در این عالم که خود کنج ملالی بیش نیست عالمی داریم در کنج ملال خویشتن #شهریار

۹ ساعت پیش
3K
و شب اعترافی‌ست طولانی...! #شاملو

و شب اعترافی‌ست طولانی...! #شاملو

۹ ساعت پیش
2K