ویژه کنید
عکس و تصویر ماتستاهل ابچیلک حرامات ولاتاخذ بعد من عینی دمعه چنت ازرع ورد بس هسه مجبور حته ...

ماتستاهل ابچیلک حرامات
ولاتاخذ بعد من عینی دمعه
چنت ازرع ورد بس هسه مجبور
حته الباقی منهن راح أشلعه
أیس مابقتلک یمی اسرار
وحته الیدگ باب الروح ادفعه
بقی یمی الشمع بس ذوبه اللیل
وانه متانی الصبح یطلع واشیعه
عرفتک ثوب بس ماتستر العیب
المایرهم علی مجبور انزعه
چنت اخجل واعبرلک حچی هوای
واعرف بی چذب بس گلت اسمعه
وهسه أتگطعت ویاک الدروب
وبقه درب الخجل بلسانی اگطعه
کرهتک کثر ماودعت الشموع
شمعه بعینی تحله وتطفه شمعه
چنت کبر الجرح شایل معاناة
وصدگ چان الگلب من ینعه ینعه
چن داخل حسن لو طلعت الاخ
وتطلع روحی الک وتردهه فدعه
حسبّتک رقم من لمعة البیک
وین ادری الصفر هم ینطی لمعه؟؟
وین ادری الغصن بیه یرکض الموت
وعلی عش المحنه یودی الافعه
باچر راح اچفن کل الجروح
ونعش الذکریات براسی اشیعه
وباچر راح اهدّم بیت الدموع
وابنی من الفرح بعیونی قلعه
وتذبل شفتّک وترد الی زحوف
وانه بچفی النهر وبکیفی اگطعه
وأگلک کلشی مات اللهفه والشوک
محال الیندفن تگدرترجعه
وسود تصیر کلهه ایامک البیض
وینذل خاطرک ویعض اصبعه
مثل ماجرعتنی بکاسک الموت
کاس الذل شرط باچر تجرعه...دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...