ویژه کنید
عکس و تصویر پارت7رمان هوس یک ارباب زاده __نکن داری چیکار میکنی تو کامران__هیس مگه من دارم چیکار ...

پارت7رمان هوس یک ارباب زاده

__نکن داری چیکار میکنی تو

کامران__هیس مگه من دارم چیکار میکنم فیلم نگاه میکنم همین ....

__اوکی تمرکزمو ب هم نریز پلیز

کامران__اوک

یعنی این ادم نمیشه میخوات جوری بزنمش ک صدایه سگ بده چشه این اخه .....
نفسشو محکم رو گردنم و پشته گوشام پخش میکنه بزنم ناقص العمر کنمش...

ی لبخند خبیثی زدم و دستمو یواش بلند کردم و محکم فروددد بر ناقص العمرش.......
ک یهو دستم پیچیده شد و محکم گوشمو لابه لا لباش گرفت........نچ این داره ی چیزیش میشه .....

کامران__من نخواستم کارب کنم ولی تو داری مجبورم میکنی ی کاری بات بکنم ک خودت ناقص بشی هوم چجورم فک کردی من ندیدم چجوری پسره رو زدی هوم......

__خوبش کردم تورو هم میزنم خوب میکنم هرکیو بزنم خوب میکنم ولم کن دستم شکست....

کامران__پ ورزشایه دفاع ازالنفس ک صبح بت یاد دادم کجا رفت تو ک مثه ی گربه چلونده شدی بقلم....

ولم کرد و گفت بیا حرف بزنیم...
روبه روش نشستم ب حالته کج و گفتم بفرماییت قربان در خدمتم....

کامران__من دشمن زیاد دارم هر جا ببرمت ی سانت ازم دور نمیشی لباساتم ی تاپ سیاه و ی کت کوتاه روش و ی شلوار جین سیاه ی اسلحه هم باید همراهت باشه ...گرفتی


__اره گرفتم ولب راستی میشه گوشیتو بدی من بای ب دوستم بزنگم من نمیخوام تا اخر العمر پیشت بمونم من خودم میتونم رو پاهایه خودم باایستم دوستم همه کارامو راه میندازه......

__هه اونوقت دوستت زنه یا مرده ؟بعد کسی ک من بیارمش خونم تا وقتی من نخوام ممنوع الخروجه دونستی....

__مگه زندون گرفتی ها غلط اضافه میکنه کسی ک بخوات منو زندونی کنه ک تو باشی ک ی خرتر از تو باشه؟گرفتی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...