نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بررسی «تاریخ اردوگاه های شرق و غرب» (بخش یک) {ویرایش 2} _________________________________________________________________ از سال 2270 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، که «سامی تبارها» (زیستندگان لوانت باختری)(1) و «یونانی تبارها» ، همگاهانه (بطور همزمان) به قلمروی «ایرانی ...

بررسی «تاریخ اردوگاه های شرق و غرب» (بخش یک) {ویرایش 2} _________________________________________________________________ از سال 2270 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، که «سامی تبارها» (زیستندگان لوانت باختری)(1) و «یونانی تبارها» ، همگاهانه (بطور همزمان) به قلمروی «ایرانی تبارها» تاختند ؛ جهان به دو اردوگاه «پشتیبان بهره کش سالاری» (2) و «پشتیبان خویشفرمائیگرائی» ...

۶ روز پیش
26K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-652 _________________________________________________ در سال 511 ز. {زادروزی}(میلادی) ، با درگذشت «کلاویس یکم» (1) ، پادشاه فرانک ها ، قلمروی او ، میان چهار پسرش ، «تئودوریک» (2) ، «کلودومر» (3) ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-652 _________________________________________________ در سال 511 ز. {زادروزی}(میلادی) ، با درگذشت «کلاویس یکم» (1) ، پادشاه فرانک ها ، قلمروی او ، میان چهار پسرش ، «تئودوریک» (2) ، «کلودومر» (3) ، «شیلدبرت یکم» (4) ، و «کلوتار یکم» (5) بخش (تقسیم) شد (1) . قلمروی این ...

۱ هفته پیش
9K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-650 (ویرایش 2) ______________________________________________ در سال 507 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، از نمایانیدن (تظاهر) به پیروی از دینشاخهء (مذهب) «آریان گرائی» ، دست برداشت و به آگاهی همه ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-650 (ویرایش 2) ______________________________________________ در سال 507 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، از نمایانیدن (تظاهر) به پیروی از دینشاخهء (مذهب) «آریان گرائی» ، دست برداشت و به آگاهی همه رساند که از سال 496 ز. ، پیرو دینشاخهء (مذهب) «سه نمود گرائی» (تثلیث گرائی) ...

۲ هفته پیش
21K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-647 (ویرایش 2) ______________________________________________________ در سال 506 ز. {زادروزی}(میلادی) ، جنگ آغاز شده در سال 502 زادروزی (میلادی) میان «شاهنشاهی ایران ساسانی» و «امپراتوری روم خاوری» ، با دستینه (امضا) شدن ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-647 (ویرایش 2) ______________________________________________________ در سال 506 ز. {زادروزی}(میلادی) ، جنگ آغاز شده در سال 502 زادروزی (میلادی) میان «شاهنشاهی ایران ساسانی» و «امپراتوری روم خاوری» ، با دستینه (امضا) شدن پیمان نامهء آتش بس ، آئینمندانه (رسما) به پایان رسید . بر پایهء این پیمان ...

۳ هفته پیش
11K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-641 ________________________________________________ در سال 500 ز. {زادروزی} (میلادی) ، «ایرانی ها» و «ایرانی تبارهائی» که در پدفراز (جنوب) آداکمان (شبه جزیرهء) «هند» میزیستند ، سامانهء شماره نویسی خود ، که بر ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-641 ________________________________________________ در سال 500 ز. {زادروزی} (میلادی) ، «ایرانی ها» و «ایرانی تبارهائی» که در پدفراز (جنوب) آداکمان (شبه جزیرهء) «هند» میزیستند ، سامانهء شماره نویسی خود ، که بر «پایهء ده» (1)(2) بود را پدید آوردند ؛ ولی باید دانست که این سامانهء شمارش ...

۳ هفته پیش
74K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-635 (ویرایش 3) __________________________________________ در سال 495 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در قلمروی «امپراتوری روم خاوری» ، شمار فراوانی از سامره ای ها (1) ، به رهبری یک زن ، شورشی را ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-635 (ویرایش 3) __________________________________________ در سال 495 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در قلمروی «امپراتوری روم خاوری» ، شمار فراوانی از سامره ای ها (1) ، به رهبری یک زن ، شورشی را برپا کردند ، و کوه «جرزیم» (2) را گرفتند ، و کلیسای جایداشته در این ...

۴ هفته پیش
8K
افزودهء ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-579» (ویرایش 3) ______________________________________________ در پی پسنشینی (عقب‌نشینی) رومی‌ها در آغازگان (اوایل) سدهء (قرن) پنجم زادروزی (میلادی) ، از میانهء همین سده ، «انگلوساکسون ها» (1) ، تازش ...
عکس بلند

افزودهء ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-579» (ویرایش 3) ______________________________________________ در پی پسنشینی (عقب‌نشینی) رومی‌ها در آغازگان (اوایل) سدهء (قرن) پنجم زادروزی (میلادی) ، از میانهء همین سده ، «انگلوساکسون ها» (1) ، تازش خود به آداک (جزیرهء) برتونی (بریتانیای امروز) ، و زورگیری (اشغال) کردن پدفراز خاوری (جنوب ...

۴ هفته پیش
9K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-634 (ویرایش 3) ____________________________________________ در پنجمین روز ماه مارس سال 493 ز. {زادروزی}(میلادی) ، پس از سه سال پیرابندی (محاصرهء) پایتخت قلمروی «اودوآکر» ، یا همان شهر «راونا» ؛ «تئودوریک خاورگوتی ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-634 (ویرایش 3) ____________________________________________ در پنجمین روز ماه مارس سال 493 ز. {زادروزی}(میلادی) ، پس از سه سال پیرابندی (محاصرهء) پایتخت قلمروی «اودوآکر» ، یا همان شهر «راونا» ؛ «تئودوریک خاورگوتی (بزرگ)» ، بهمراه سپاهیانش ، به این شهر پاگذارد (وارد شد) و پس از ده ...

۴ هفته پیش
17K
پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-631»:::: تاریخچهء برچیده شدن های «کوتاه بازهء» (کوتاه مدت) «خویشفرمائیگرائی» تا سال 488 زادروزی (میلادی) (ویرایش 2) _________________________________________________________________ 1- در سال 2270 پیشازادروز ، «سامی تبارها» (1) از سرزمین «لوانت ...

پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-631»:::: تاریخچهء برچیده شدن های «کوتاه بازهء» (کوتاه مدت) «خویشفرمائیگرائی» تا سال 488 زادروزی (میلادی) (ویرایش 2) _________________________________________________________________ 1- در سال 2270 پیشازادروز ، «سامی تبارها» (1) از سرزمین «لوانت باختری» به «شاهنشاهی سومر» تاختند و قلمروی آنرا زورگیری کردند (2) و با زورگیری (غصب) ...

۱۲ آبان 1398
42K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-630 (ویرایش 2) __________________________________________ در سال 490 ز. {زادروزی}(میلادی) ، استادان و شاگردان «آموزشگاه ادسسا» ، که به «شاهنشاهی ایران ساسانی» پناه آورده بودند ، در دو شهر ایرانی «گندی شاپور» ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-630 (ویرایش 2) __________________________________________ در سال 490 ز. {زادروزی}(میلادی) ، استادان و شاگردان «آموزشگاه ادسسا» ، که به «شاهنشاهی ایران ساسانی» پناه آورده بودند ، در دو شهر ایرانی «گندی شاپور» و «نصیبین» ، نخستین کلیساهای نستوریوسی جهان را برپا (تاسیس) کردند ، و جدائی خود ...

۱۰ آبان 1398
8K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-629 (ویرایش 3) ________________________________________ در سال 489 ز. {زادروزی}(میلادی) ، پس از اینکه «آموزشگاه ادسسا» (1) ، به چرائی (به دلیل) آموزش دادن «مسیحگرائی (مسیحیت) نستوریوسی» (2) ، به دستور «زنو» ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-629 (ویرایش 3) ________________________________________ در سال 489 ز. {زادروزی}(میلادی) ، پس از اینکه «آموزشگاه ادسسا» (1) ، به چرائی (به دلیل) آموزش دادن «مسیحگرائی (مسیحیت) نستوریوسی» (2) ، به دستور «زنو» (3) ، امپراتور «روم خاوری» ، بسته شد ؛ استادان و شاگردان این آموزشگاه ، ...

۹ آبان 1398
12K
داستان زندگی «خدایار» (مسیح) _______________________________________________ مردم دو سرزمین «هاتیا» (آسیای صغیر یا آناتولی) و « لوانت باختری» (1) ، دست کم از سال 2650 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ، به «مزدا یسنا» {دین زرتشت} ، ...

داستان زندگی «خدایار» (مسیح) _______________________________________________ مردم دو سرزمین «هاتیا» (آسیای صغیر یا آناتولی) و « لوانت باختری» (1) ، دست کم از سال 2650 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ، به «مزدا یسنا» {دین زرتشت} ، دلبستگی (علاقهء) فراوانی پیدا نموده بودند ، و پیروی از آنرا آغاز کرده بودند ؛ ...

۶ آبان 1398
48K
افزوده های ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-624» ______________________________________________ از آنجا که «مسیح گرائی (مسیحیت) راستین» ، در پیرامون سال 50 زادروزی (میلادی) نابود شده بود ؛ و بجای آن ، «مسیح گرائی (مسیحیت) ...

افزوده های ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-624» ______________________________________________ از آنجا که «مسیح گرائی (مسیحیت) راستین» ، در پیرامون سال 50 زادروزی (میلادی) نابود شده بود ؛ و بجای آن ، «مسیح گرائی (مسیحیت) سازگار شده با برده دارسالاری» برپا گردیده بود ؛ باید گفت که آن «مسیح گرائی ...

۶ آبان 1398
19K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 624 (ویرایش 3) ________________________________________________ پس از شکست سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) «ایران ساسانی» از «ترک های هپتالی» و کشته شدن شاهنشاه «پیروز یکم» ، «شاپور ری شهری» ، استاندار ایرانی ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 624 (ویرایش 3) ________________________________________________ پس از شکست سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) «ایران ساسانی» از «ترک های هپتالی» و کشته شدن شاهنشاه «پیروز یکم» ، «شاپور ری شهری» ، استاندار ایرانی «ارمنستان» ، برای رسه (سهم) داشتن در گزینش پادشاه سپسین (بعدی) «ایران ساسانی» ، از ...

۵ آبان 1398
45K
آغاز روند پدید آمدن «ترک های فارس زبان شده» از سال 426 زادروزی (میلادی) (ویرایش 3) (پیوست دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-622») ___________________________________________ از سال 426 ز. {زادروزی}(میلادی) ، که هموندان (اعضای) هفت تیرهء ...

آغاز روند پدید آمدن «ترک های فارس زبان شده» از سال 426 زادروزی (میلادی) (ویرایش 3) (پیوست دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-622») ___________________________________________ از سال 426 ز. {زادروزی}(میلادی) ، که هموندان (اعضای) هفت تیرهء (طایفهء) ترک هپتالی ، همشهری مانایان (ساکنین) دو شهر ایرانی «سمرقند» و «بخارا» شدند ، ...

۴ آبان 1398
9K
فزبندی (جمعبندی) رویدادهای سالهای 420 تا 484 زادروزی (میلادی) (پیوست یکم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-622») ____________________________________________ در سال 420 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در شهر «هرمزد اردشیر» جایداشته در خوزستان ، یک اسقف مسیحی بنام ...

فزبندی (جمعبندی) رویدادهای سالهای 420 تا 484 زادروزی (میلادی) (پیوست یکم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-622») ____________________________________________ در سال 420 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در شهر «هرمزد اردشیر» جایداشته در خوزستان ، یک اسقف مسیحی بنام «آبداسِ شوش» ، پس از یک «ستیزی گفتگو» (مشاجره) با موبدان زرتشتی ، یکی از ...

۴ آبان 1398
54K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-622 (ویرایش 5) __________________________________________________ در سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) ، گرچه «بهرام» ، برجسته ترین ارتشبد «ایران ساسانی» ، آغاز سومین جنگ ایران با «ترک های هپتالی»(1) را درست نمی دانست ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-622 (ویرایش 5) __________________________________________________ در سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) ، گرچه «بهرام» ، برجسته ترین ارتشبد «ایران ساسانی» ، آغاز سومین جنگ ایران با «ترک های هپتالی»(1) را درست نمی دانست ؛ ولی «پیروز یکم» ، شاهنشاه ایران ساسانی ، کمی پس از آزاد شدن پسرش ...

۴ آبان 1398
25K
از آنجا که دو کشور «سرزمین زورگیرندهء» (اشغالگر) «ترکیه» و «عربستان» ، با «آمریکا» همپیمان شده اند ؛ پایابراین (بنابراین) این سه کشور ، امروزه میتوانند به جهانیان زورگوئی کنند. _________________________________________________________________________ 1- مرزدری ها (تجاوزات) ...

از آنجا که دو کشور «سرزمین زورگیرندهء» (اشغالگر) «ترکیه» و «عربستان» ، با «آمریکا» همپیمان شده اند ؛ پایابراین (بنابراین) این سه کشور ، امروزه میتوانند به جهانیان زورگوئی کنند. _________________________________________________________________________ 1- مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها»:::::: همانجور که در فرسته های (پست های) رهمند ...

۳ آبان 1398
59K
تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -11 ______________________________________________________________________ در سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) ، گرچه «بهرام» ، بزرگترین ارتشبد «ایران ساسانی» ، آغاز سومین جنگ ایران با ترکان هپتالی را ...

تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -11 ______________________________________________________________________ در سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) ، گرچه «بهرام» ، بزرگترین ارتشبد «ایران ساسانی» ، آغاز سومین جنگ ایران با ترکان هپتالی را درست نمی دانست ؛ شاهنشاه ایران ساسانی ، «پیروز یکم» ، کمی پس از آزاد ...

۱ آبان 1398
20K
تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -10 _________________________________________ در سال 454 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «ژرمن ها» ، «اسلاوها» ، و «آلان ها» ؛ از سه سو ، جنگ خود با ...

تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -10 _________________________________________ در سال 454 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «ژرمن ها» ، «اسلاوها» ، و «آلان ها» ؛ از سه سو ، جنگ خود با پسران «آتیلا» را آغاز کردند و از ترک های گرد آمده در همپیمانی «هان» ، ...

۱ آبان 1398
10K