نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۲ دقیقه پیش
84
فسقلی یکی یدونه.. ❤

فسقلی یکی یدونه.. ❤

۵ دقیقه پیش
167
۶ دقیقه پیش
234
۶ دقیقه پیش
248
۷ دقیقه پیش
241
۸ دقیقه پیش
291
ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﺭﺳﻢ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪﺩﺍﺭ ﺩﯾﺪﯼ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﯽ... ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺩﯾﺪﯼ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﯽ... 💓 ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﺩ ﻣﯽﺑﺮﺩ. ﻗﺪﯾﻤﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ! ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ...

ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﺭﺳﻢ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪﺩﺍﺭ ﺩﯾﺪﯼ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﯽ... ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺩﯾﺪﯼ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﯽ... 💓 ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﺩ ﻣﯽﺑﺮﺩ. ﻗﺪﯾﻤﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ! ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻣﺎﻧﺪ... ﺁﺭﺯﻭ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ! ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ...

۱۴ دقیقه پیش
347
دوستای شما هم همینطورن؟

دوستای شما هم همینطورن؟

۲۰ دقیقه پیش
432
۲۹ دقیقه پیش
499
۳۸ دقیقه پیش
730
۴۴ دقیقه پیش
906
آرامش یعنی: قایق زندگیت را دست کسی بسپاری که صاحب ساحل آرامش است! #الا_بذکراللّه_تطمئنّ_القلوب #والپیپر #تصویر_زمینه ‎‌‌‌

آرامش یعنی: قایق زندگیت را دست کسی بسپاری که صاحب ساحل آرامش است! #الا_بذکراللّه_تطمئنّ_القلوب #والپیپر #تصویر_زمینه ‎‌‌‌

۵۰ دقیقه پیش
2K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K