ویژه کنید
عکس و تصویر تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -1 __________________________________________________________________ سرزمین نیاکانی ...

تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -1
__________________________________________________________________
سرزمین نیاکانی (آبا اجدادی) ترک ها کجاست؟
________________________________________________
در سال 355 ز. {زادروزی}(میلادی) ، سرزمین نیاکانی (آبا اجدادی) ترک ها ، در باختر دریاچهء «بایکال» (1) بوده است (2) . بخش بزرگی از این سرزمین نیاکانی ترک ها ، امروزه «گزینامردمی (جمهوری) بوریاتیا» (3) از «فدراسیون روسیه» (4) می باشد . در کارنگارهء (نقشهء) این فرسته (پست) ، با یک گردهء (دایرهء) «بنفش رنگ» ، سرزمین نیاکانی ترک ها را نشانه گذاری کرده ام . سرزمین «ایرانی تبارهای» تیره های (طایفه های) «سیس» (5) ، «آلان» (6) ، و «سرمتیان» (7) نیز ، با رنگ «سبز روشن» ، نشانه گذاری شده است.

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Baikal
(2) http://nickkouzos.com/the-origin-of-turks/
(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Buryatia
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Republics_of_Russia
(5) https://en.wikipedia.org/wiki/Scythians
(6) https://en.wikipedia.org/wiki/Alans
(7) https://en.wikipedia.org/wiki/Sarmatians

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...