نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اگع ازم بپرسنـ #مهمترینـ_چیزیـ_کع زندگےبهتـ یاد دادع چیع میگم هرجایِـ زندگےحالتـ با کسیو چیزیـ خوبـ نبود ترکشـ کنـ . مهم نیسـ تا کجا پیشـ رفتے. مهم نیسـ چقد زمانـ گذشتع. میگم هیچ وقتـ برایـِ ترکـ ...

اگع ازم بپرسنـ #مهمترینـ_چیزیـ_کع زندگےبهتـ یاد دادع چیع میگم هرجایِـ زندگےحالتـ با کسیو چیزیـ خوبـ نبود ترکشـ کنـ . مهم نیسـ تا کجا پیشـ رفتے. مهم نیسـ چقد زمانـ گذشتع. میگم هیچ وقتـ برایـِ ترکـ مسیر و آدم اشتباه دیر نیسـ . میگم هیچےتویـِ زندگےمهمتر از اینـ نیسـ کع حالتـ ...

۲ روز پیش
971
#چالشـ_دلے خوبینـ بامراما زیراین پستم #قلبایـِ رنگےیادگاریـ بزارینـ حرفیم بود زیراین پست یا ناشناس بزنـ 💜 💜 :💙 💙 azar 98 00:۰۲ khstgi..ax 18 salegi.. bi hoslgi http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 @mazron_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 ...

#چالشـ_دلے خوبینـ بامراما زیراین پستم #قلبایـِ رنگےیادگاریـ بزارینـ حرفیم بود زیراین پست یا ناشناس بزنـ 💜 💜 :💙 💙 azar 98 00:۰۲ khstgi..ax 18 salegi.. bi hoslgi http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... @mazron_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

۷ روز پیش
715
#برایـِ_تو_کـ_هنو،حالتـ_بدهـ آدمےکع حالشـ بدهـ بزرگترینـ آرزوشـ اینـِ کع از دستـ اینـ حالـ بد راحتـ شــ .. دوسـ داره راهیـ پیدا کنع کع برگرده به حالـ خوبےکع تو گذشتع داشتع.. دوسـ دارع اگع هم قرار نیسـ ...

#برایـِ_تو_کـ_هنو،حالتـ_بدهـ آدمےکع حالشـ بدهـ بزرگترینـ آرزوشـ اینـِ کع از دستـ اینـ حالـ بد راحتـ شــ .. دوسـ داره راهیـ پیدا کنع کع برگرده به حالـ خوبےکع تو گذشتع داشتع.. دوسـ دارع اگع هم قرار نیسـ حالشـ بسرعتـ خوبـ شع اقلا این حالـ بد دستـ از سرشـ بردارع. خودشو هر طور ...

۱ هفته پیش
646
#بِهَمِهـچےعادتـمیکنیم به نداشتن اینترنتـ به بنزین ۳ هزار تومنے به نداشتنـ کسےکع دوسش داریم (کع هرگز عادیـ نمیشع ..) به نداشتن آرزوهایےکع بدستـ آوردنشو واسمون محال کردنـ به همه چے.. بزرگترینـ لطفےکه در حقـ بچه ...

#بِهَمِهـچےعادتـمیکنیم به نداشتن اینترنتـ به بنزین ۳ هزار تومنے به نداشتنـ کسےکع دوسش داریم (کع هرگز عادیـ نمیشع ..) به نداشتن آرزوهایےکع بدستـ آوردنشو واسمون محال کردنـ به همه چے.. بزرگترینـ لطفےکه در حقـ بچه یا بچه هایـِ بهـ اصطلاح آیندم میتونم بکنم اینع کع تولیدشونـ نکنم✌ ️..(یجوراییـ باعثـ عذابےکه ...

۲ هفته پیش
668
‏واسع تموم #دلتنگیا بالاخره چاره‌ای میشع پیدا کرد جز وقتےکـِ دلتنگ ِ #خودتـ💫 💛 ـ شده باشے.. سعیدیـ💙 .. http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 10/azar/98 ۰1:30.. roze peygiri moafi khedmat ..🎩 ☀ ️ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi ...

‏واسع تموم #دلتنگیا بالاخره چاره‌ای میشع پیدا کرد جز وقتےکـِ دلتنگ ِ #خودتـ💫 💛 ـ شده باشے.. سعیدیـ💙 .. http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... 10/azar/98 ۰1:30.. roze peygiri moafi khedmat ..🎩 ☀ ️ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

۲ هفته پیش
398
یـِ شبـ خوبـ دور دور با #مکســـــʍaxــ💙 ـ #هاسکےِچِشیَخے .. #پسرشیطونـــــ http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 6/azar/98 ۰۰:15 .. sokot ..deltngi .. sakhti roza @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

یـِ شبـ خوبـ دور دور با #مکســـــʍaxــ💙 ـ #هاسکےِچِشیَخے .. #پسرشیطونـــــ http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... 6/azar/98 ۰۰:15 .. sokot ..deltngi .. sakhti roza @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

۲ هفته پیش
346
http://instagraph.ir/harfeto/119873486 #bedon mokhtb neveshtsh..hmintori ro ax zdm .. https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 ۳۰/aban/98 ۰۰:۳۵ .. sokot ..ekhteshash motareza keshvar .. baroni 🌧 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

http://instagraph.ir/harfet... #bedon mokhtb neveshtsh..hmintori ro ax zdm .. https://telegram.me/HarfBeM... ۳۰/aban/98 ۰۰:۳۵ .. sokot ..ekhteshash motareza keshvar .. baroni 🌧 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

۳ هفته پیش
364
#چالش نمیفهمم چرا وقتےزبونتو تصادفے #گاز میگیریـ درد میگیرهـ ،ولےوقتےعمدیـ گاز میگیریـ درد نمیگیره؛ حتےنمیفهمم چرا الانـ شما دارینـ زبونتونو گاز میگیرینـ !!!🔫 😌 سعیدیـ💙 .. @mazroni_rika aban 27/98 0101💭 💜 🔫 💫 vaziat geroni ...

#چالش نمیفهمم چرا وقتےزبونتو تصادفے #گاز میگیریـ درد میگیرهـ ،ولےوقتےعمدیـ گاز میگیریـ درد نمیگیره؛ حتےنمیفهمم چرا الانـ شما دارینـ زبونتونو گاز میگیرینـ !!!🔫 😌 سعیدیـ💙 .. @mazroni_rika aban 27/98 0101💭 💜 🔫 💫 vaziat geroni benzin(3000)va masdodi net khareji sarasari Chnl.me 👉 telegram.me/shahrag_yakhi 🐬

۴ هفته پیش
340
#hairstyle #saeedi http://instagraph.ir/harfeto/119873486 model mo new 💙 🔫 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 10/aban/98 06:26 jome.. hese namalom.. @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

#hairstyle #saeedi http://instagraph.ir/harfet... model mo new 💙 🔫 https://telegram.me/HarfBeM... 10/aban/98 06:26 jome.. hese namalom.. @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

۱۰ آبان 1398
349
#شاهرگیخے_مازرونےریکا_سعیدیـ💙 http://instagraph.ir/harfeto/119873486 chnl.me کانالم #🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 🍃 💙 🔫 21/mehr/98 sar sobhi.. shab bidari.. khstgi.. dltngi.. parishoni.. del gerftgi .. ehsas bad .. baron 🌧 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 @mazroni_rika ــــــــ saeedi 💜 🔫 ـــــــــ

#شاهرگیخے_مازرونےریکا_سعیدیـ💙 http://instagraph.ir/harfet... chnl.me کانالم #🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 🍃 💙 🔫 21/mehr/98 sar sobhi.. shab bidari.. khstgi.. dltngi.. parishoni.. del gerftgi .. ehsas bad .. baron 🌧 https://telegram.me/HarfBeM... @mazroni_rika ــــــــ saeedi 💜 🔫 ـــــــــ

۲۱ مهر 1398
342
اگع بهم بدیـ کردیو بعدش بهتـ #لبخندツزدم دگع هیچوقتـ بهم اعتماد نکن سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 21/mehr/98 02:15 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

اگع بهم بدیـ کردیو بعدش بهتـ #لبخندツزدم دگع هیچوقتـ بهم اعتماد نکن سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... 21/mehr/98 02:15 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

۲۱ مهر 1398
126
#چالش اگع یه #غول چراغ جادو داشتی خواستت ازش چیه! سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 /mehr/98 13:15 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 💜 🔫 chnl.awli 🎈 https://t.me/romeojulietz

#چالش اگع یه #غول چراغ جادو داشتی خواستت ازش چیه! سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... /mehr/98 13:15 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 💜 🔫 chnl.awli 🎈 https://t.me/romeojulietz

۵ مهر 1398
125
#شاخاودافاغروب31شهریور**میگن یمدت نیستم یسری کارمهم دارم نمیرسم بیام مجازی فعلا بای(دفتر کتابش را داخل کیفش میگذارد و گوشی را به ننش تحویل میدهد🔫 😌 ) سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 ۳۱/shahrivar/98 ۱۷:۵۵ roze gol be khodi ...

#شاخاودافاغروب31شهریور**میگن یمدت نیستم یسری کارمهم دارم نمیرسم بیام مجازی فعلا بای(دفتر کتابش را داخل کیفش میگذارد و گوشی را به ننش تحویل میدهد🔫 😌 ) سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... ۳۱/shahrivar/98 ۱۷:۵۵ roze gol be khodi esteghlal .. @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 💜 🔫 chnl.awli 🎈 ...

۳۱ شهریور 1398
127
جایِـ اینکع دنبالِـ کسےباشیےکع بهتـ بگع #دوستدارم،یکےرو پیدا کنـ کع همیشع کنارتـ بمونع سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 ۳۱/shahrivar/98 01:۳۵ shabi ke bishtar adama 2bar arezOo krdn :) @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 ...

جایِـ اینکع دنبالِـ کسےباشیےکع بهتـ بگع #دوستدارم،یکےرو پیدا کنـ کع همیشع کنارتـ بمونع سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... ۳۱/shahrivar/98 01:۳۵ shabi ke bishtar adama 2bar arezOo krdn :) @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 💜 🔫 chnl.awli 🎈 https://t.me/romeojulietz

۳۱ شهریور 1398
141
دیگع کم کم داریم میرسیم بـ آخرایـِ #تابستون دیگع نمیتونینـ #کبودیایـِ گردنتونو بندازینـ گردنـِ پشع ها تباها سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 ۲5/shahrivar/98 01:۱۵ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 chnl.awli 🎈 https://t.me/romeojulietz

دیگع کم کم داریم میرسیم بـ آخرایـِ #تابستون دیگع نمیتونینـ #کبودیایـِ گردنتونو بندازینـ گردنـِ پشع ها تباها سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... ۲5/shahrivar/98 01:۱۵ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 chnl.awli 🎈 https://t.me/romeojulietz

۲۵ شهریور 1398
128
فالو میدم از لایکام #کامنت بزازین بدونم.. http://instagraph.ir/harfeto/119873486 کامنت بزارین بدونم کیارو فالو کردم https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 ۲۵/shahrivar/98 01:۰۱ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 💜 🔫 chnl.awli 🎈 https://t.me/romeojulietz

فالو میدم از لایکام #کامنت بزازین بدونم.. http://instagraph.ir/harfet... کامنت بزارین بدونم کیارو فالو کردم https://telegram.me/HarfBeM... ۲۵/shahrivar/98 01:۰۱ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 💜 🔫 chnl.awli 🎈 https://t.me/romeojulietz

۲۵ شهریور 1398
125
#جغدسرا #بیخوابےپستدائمےکامنتـ #بیحوصلگےرفاقتـ #دلاروم #موزیکـ #غصع #آرامشـ #بغض #عشقـ #بازیـ #خدا #زندگیـ #بیخوابیـ🔫 💛 🔫 💜 🔫 💙 🔫 💚 🔫 💖 سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 /shahrivar/98 04۰۴ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 ...

#جغدسرا #بیخوابےپستدائمےکامنتـ #بیحوصلگےرفاقتـ #دلاروم #موزیکـ #غصع #آرامشـ #بغض #عشقـ #بازیـ #خدا #زندگیـ #بیخوابیـ🔫 💛 🔫 💜 🔫 💙 🔫 💚 🔫 💖 سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... /shahrivar/98 04۰۴ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 💜 🔫 chnl.awli 🎈 https://t.me/romeojulietz

۱۹ شهریور 1398
127
#کامنتـ پلیز☀ ️هرکےمیشناستم http://instagraph.ir/harfeto/119873486 سعیدطبری🔫 💙 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 ۱۷/shahrivar/98 01:۰۱ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 💜 🔫 chnl.awli 🎈 https://t.me/romeojulietz

#کامنتـ پلیز☀ ️هرکےمیشناستم http://instagraph.ir/harfet... سعیدطبری🔫 💙 https://telegram.me/HarfBeM... ۱۷/shahrivar/98 01:۰۱ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 💜 🔫 chnl.awli 🎈 https://t.me/romeojulietz

۱۷ شهریور 1398
120
رقیّه ایم الحمدالله..حاجتـ💔 ـ داریـ بنویس #یارقیه بعد تو ضربـ المثل شد دخترانـ بابایینـ .. سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 ۱۶/shahrivar/98 01:۵۵ moharam🌙 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 💜 🔫 chnl.awli 🎈 ...

رقیّه ایم الحمدالله..حاجتـ💔 ـ داریـ بنویس #یارقیه بعد تو ضربـ المثل شد دخترانـ بابایینـ .. سعیدطبری🔫 💙 http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... ۱۶/shahrivar/98 01:۵۵ moharam🌙 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💙 🔫 💜 🔫 chnl.awli 🎈 https://t.me/romeojulietz

۱۶ شهریور 1398
112