نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ما سالهاست پُشت حَرفهایی که جُرأت گفتنشان را نَداشتیم خاک میخوریم و کُهنه میشویم. اَما حتی درد‌و دل کردنَش هَم دیگر دردی اَز ما دوا نمیکُنَد.، آنموقع که باید میگفتیم نگفتیم، و حالا فَقط تکرار ...

ما سالهاست پُشت حَرفهایی که جُرأت گفتنشان را نَداشتیم خاک میخوریم و کُهنه میشویم. اَما حتی درد‌و دل کردنَش هَم دیگر دردی اَز ما دوا نمیکُنَد.، آنموقع که باید میگفتیم نگفتیم، و حالا فَقط تکرار اَفسوس گذشته هاست... آرمان_تمسکنی

۳۸ دقیقه پیش
551
بَـدتــَر اَز دَرد ڪشــیدَنـ اِیـنہ ڪـِ نَتـونـۍ دَردتــو بہ ڪسۍ بگـۍ... :)

بَـدتــَر اَز دَرد ڪشــیدَنـ اِیـنہ ڪـِ نَتـونـۍ دَردتــو بہ ڪسۍ بگـۍ... :)

۴ ساعت پیش
969
جاےِ خالیِ

جاےِ خالیِ "نَبودَنَت"... میکــوبَد ...!! بَر دَر و دیوارِ دِلـم . . . اَگــر نیـایے . . . یِکے اَز همیڹ روزها . . .!! ویــرانہ میشَوم . . .!

۱ روز پیش
2K
#تولد... به وَقتِ هفده سالِگی♡ بیستم آذَرماهِ سالِ ۹۸! در پناهِ ایزَدِ حَق‌تَعالی؛ وَ به لُطفِ دوستانُ خاطِراتِ شیرینِ مُتَوالی.. چِشم بَرهَم‌زدنی یک سال از عُمرَمَم به خوبیُ‌خوشی گذشت.. حالِ الآنم طالِبِ شعرِ \'بر لبِ ...

#تولد... به وَقتِ هفده سالِگی♡ بیستم آذَرماهِ سالِ ۹۸! در پناهِ ایزَدِ حَق‌تَعالی؛ وَ به لُطفِ دوستانُ خاطِراتِ شیرینِ مُتَوالی.. چِشم بَرهَم‌زدنی یک سال از عُمرَمَم به خوبیُ‌خوشی گذشت.. حالِ الآنم طالِبِ شعرِ \'بر لبِ جوی بِشینُ گذرِ عُمر بِبینِ..! برخلافِ سالای قَبل؛ امسال برام خیلی سَخت گُذَشت تا بفهمَم ...

۲ روز پیش
7K
باور کُن مَن برای خنده ات میمیرَم:)

باور کُن مَن برای خنده ات میمیرَم:)

۲ روز پیش
4K
#آهَنگ آ گُفتَم میتُونئ هَرموقِع اَزَم خَستِه شُدئ بِرئ اوُ خَستِه شُدئ بِرئ گُفتَم میتُونئ تُ کِ میتُونئ دِلِتو بِ هَر چِشآیئ بِدئ آ گُفتَم میتُونئ هَرموقِع اَزَم خَستِه شُدئ بِرئ اوُ خَستِه شُدئ بِرئ ...

#آهَنگ آ گُفتَم میتُونئ هَرموقِع اَزَم خَستِه شُدئ بِرئ اوُ خَستِه شُدئ بِرئ گُفتَم میتُونئ تُ کِ میتُونئ دِلِتو بِ هَر چِشآیئ بِدئ آ گُفتَم میتُونئ هَرموقِع اَزَم خَستِه شُدئ بِرئ اوُ خَستِه شُدئ بِرئ تُ کِ میتُونئ دِلِتو بِ هَر چِشآیئ بِدئ هِئ زَمین خُوردَم رَف مَزِه آسِمُون یآدَم ...

۲ روز پیش
3K
‌‌‌ 🌺 ✷🌸 هَر بوسهٔ تو.. 🌺 ✷🌸 مُعجزهٔ حَضرَتِ 🌺 ✷🌸 عِشق اَست ...!! 🌺 ✷🌸 کافَر شُده اَم به 🌺 ✷🌸 دیدَنَت ،مُعجزه ای کُن..!!

‌‌‌ 🌺 ✷🌸 هَر بوسهٔ تو.. 🌺 ✷🌸 مُعجزهٔ حَضرَتِ 🌺 ✷🌸 عِشق اَست ...!! 🌺 ✷🌸 کافَر شُده اَم به 🌺 ✷🌸 دیدَنَت ،مُعجزه ای کُن..!!

۲ روز پیش
1K
یه متن کوتاه و طنز به لهجه مشهدی تقدیم به همه ی عزیزان مخصوصا دوستان گل مشهدی 🌹 🌹 مرد مشهدی : وَخه زن ... یَک لُقمه نون بیار بُخُورُم کِلّه مَرگُمِه بِگذَرُم... خِستِه یوم....!! ...

یه متن کوتاه و طنز به لهجه مشهدی تقدیم به همه ی عزیزان مخصوصا دوستان گل مشهدی 🌹 🌹 مرد مشهدی : وَخه زن ... یَک لُقمه نون بیار بُخُورُم کِلّه مَرگُمِه بِگذَرُم... خِستِه یوم....!! عیال بانو : زَن دِداشِت رِفته اَزی گوشیای گیرون گیرون خِریده.... هَمینا که عَسکِ یَک ...

۲ روز پیش
7K
به وَقتِ نوزدَه‌‌سالِگی:)♡ نوزدَهُمِ آذَرماهِ سالِ ۹۸! در پناهِ ایزَدِ حَق‌تَعالی؛ وَ به لُطفِ دوستانُ خاطِراتِ شیرینِ مُتَوالی.. چِشم بَرهَم‌زدنی یک سال از عُمرَمَم به خوبیُ‌خوشی گذشت.. حالِ الآنم طالِبِ شعرِ 'بر لبِ جوی بِشینُ ...

به وَقتِ نوزدَه‌‌سالِگی:)♡ نوزدَهُمِ آذَرماهِ سالِ ۹۸! در پناهِ ایزَدِ حَق‌تَعالی؛ وَ به لُطفِ دوستانُ خاطِراتِ شیرینِ مُتَوالی.. چِشم بَرهَم‌زدنی یک سال از عُمرَمَم به خوبیُ‌خوشی گذشت.. حالِ الآنم طالِبِ شعرِ 'بر لبِ جوی بِشینُ گذرِ عُمر بِبینِ..! برخلافِ سالای قَبل؛ امسال برام خیلی سَخت گُذَشت تا بفهمَم دارم واردِ ...

۳ روز پیش
12K
صَبر کُن وَقتِش که رِسید رَحم نَکُن(:

صَبر کُن وَقتِش که رِسید رَحم نَکُن(:

۴ روز پیش
1K
بماڹ کنار دِلَم!! مَڹ غِیر اَز اینها ڪہ مے نِویسَم نَوازِش هَم بَلَدَم.................!!!

بماڹ کنار دِلَم!! مَڹ غِیر اَز اینها ڪہ مے نِویسَم نَوازِش هَم بَلَدَم.................!!!

۴ روز پیش
5K
کارِ مَـــن اینَست کِه کاریم نیســـــت عاشقَم اَز عِشق تو عاریم نیست

کارِ مَـــن اینَست کِه کاریم نیســـــت عاشقَم اَز عِشق تو عاریم نیست

۵ روز پیش
5K
اَز دُنیــٓٓـٰٓـٓـٓاے واقِعـــٓٓـٰٓـٓـٓے و نـٓٓـٰٓـٓـٓامَــٓٓـٰٓـٓـٓـردیـــاش✋ پنـــٓٓـٰٓـٓـٓـاه اٌوردیـٓٓـٰٓـٓـٓـم بــٓٓـٰٓـٓـٓہ دُنیــٓٓـٰٓـٓـٓاےمَـجــــٓٓـٰٓـٓـٓـازے📲 غـــٓٓـٰٓـٓـٓـافِــــٓٓـٰٓـٓـٓـل اَز ایـٓٓـٰٓـٓـٓـن کــٓٓـٰٓـٓـٓـہ... آسمــٓٓـٰٓـٓـٓـون هَـمــــٓٓـٰٓـٓـٓـون👆 آسـمـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍٍـٍٍٍــونـٓٓـٰٓـٓـٓـہ❗

اَز دُنیــٓٓـٰٓـٓـٓاے واقِعـــٓٓـٰٓـٓـٓے و نـٓٓـٰٓـٓـٓامَــٓٓـٰٓـٓـٓـردیـــاش✋ پنـــٓٓـٰٓـٓـٓـاه اٌوردیـٓٓـٰٓـٓـٓـم بــٓٓـٰٓـٓـٓہ دُنیــٓٓـٰٓـٓـٓاےمَـجــــٓٓـٰٓـٓـٓـازے📲 غـــٓٓـٰٓـٓـٓـافِــــٓٓـٰٓـٓـٓـل اَز ایـٓٓـٰٓـٓـٓـن کــٓٓـٰٓـٓـٓـہ... آسمــٓٓـٰٓـٓـٓـون هَـمــــٓٓـٰٓـٓـٓـون👆 آسـمـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍٍـٍٍٍــونـٓٓـٰٓـٓـٓـہ❗

۵ روز پیش
4K
✙❲ تَݛسے بَݛاۍِ اَز ډَسټ ݚاݚَنِټ نَݚاࢪَ۾ پَس هِݛی

✙❲ تَݛسے بَݛاۍِ اَز ډَسټ ݚاݚَنِټ نَݚاࢪَ۾ پَس هِݛی

۵ روز پیش
968
امـشب از شب‌های تنهایی است رحمی کُن بیا تا بخوانم بر تو امشب دفتر سودای دلم را #عاشقانه

امـشب از شب‌های تنهایی است رحمی کُن بیا تا بخوانم بر تو امشب دفتر سودای دلم را #عاشقانه

۵ روز پیش
3K
اَوَل بِبین وآصَش مُهِمی یآ نَع بَد فِکرِتو دَرگیرِش کُن(:🤘 🏿 👽 🕸 🎧

اَوَل بِبین وآصَش مُهِمی یآ نَع بَد فِکرِتو دَرگیرِش کُن(:🤘 🏿 👽 🕸 🎧

۶ روز پیش
2K
ایناٰروُ وِلِش کُن عِشق چیشُد؟

ایناٰروُ وِلِش کُن عِشق چیشُد؟

۷ روز پیش
6K
بــا تَمــامِ مِـداد رَنـگـے هاے دُنیــا بـﮧ هـَـر زَبــانے کـﮧ بـِدانــے یـا نــَــدانے خـالــے اَز هَــر تـَشـبیــﮧ وَ اِسـتــعاره وَ ایـــهـام تَـنهـــا یـــک جـــُـــــملـﮧ بـَــرایـت خـواهـَـــم نــِـوشــت دوسـتَت دارم

بــا تَمــامِ مِـداد رَنـگـے هاے دُنیــا بـﮧ هـَـر زَبــانے کـﮧ بـِدانــے یـا نــَــدانے خـالــے اَز هَــر تـَشـبیــﮧ وَ اِسـتــعاره وَ ایـــهـام تَـنهـــا یـــک جـــُـــــملـﮧ بـَــرایـت خـواهـَـــم نــِـوشــت دوسـتَت دارم

۷ روز پیش
1K
⟦͞ ྂ⫹͢͟͞💤 ᴛʜɪs ᴡᴏʀʟᴅ ɪs ғᴜʟʟ🌙 ̶꯭͞⃤̶꯭͞ ᴏғ ғᴀᴋᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ⁦✨ ⫺͟⟧ ̶̶ ̶̶͢ ⟦͞ ྂ⫹͢͟͞💤 ایݩ دُنیآ پُر اَز 🌙 ̶꯭͞⃤عآدَمآیِ اَݪَکیِه⫺͟⟧ ̶̶ ̶͢ #me

⟦͞ ྂ⫹͢͟͞💤 ᴛʜɪs ᴡᴏʀʟᴅ ɪs ғᴜʟʟ🌙 ̶꯭͞⃤̶꯭͞ ᴏғ ғᴀᴋᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ⁦✨ ⫺͟⟧ ̶̶ ̶̶͢ ⟦͞ ྂ⫹͢͟͞💤 ایݩ دُنیآ پُر اَز 🌙 ̶꯭͞⃤عآدَمآیِ اَݪَکیِه⫺͟⟧ ̶̶ ̶͢ #me

۷ روز پیش
9K