نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

✍ ╆سـلآمَتیِ سَرْبآزے ک بآپولْٰ خِدْمَتِ اشْ برآ دوُستّْ دٌخْتـَرِشّْ مآنًّتوُ خریٍــدْْ ولی َّٖیـکٌٍی دیگٍه دُکمِه هآشوُ بازکردْ.. 👰 💔

✍ ╆سـلآمَتیِ سَرْبآزے ک بآپولْٰ خِدْمَتِ اشْ برآ دوُستّْ دٌخْتـَرِشّْ مآنًّتوُ خریٍــدْْ ولی َّٖیـکٌٍی دیگٍه دُکمِه هآشوُ بازکردْ.. 👰 💔

۹ دی 1395
6
#دخمـــــــل بدツ مّن هیٌشکیوُ نًدارم🙈 😢 🙎 #مّن هیشٕکّیم نمیخّوام🙅 🚷 مّن هیچُی نداشتمو🔫 😱 🚫 #دیگٍه هیچّیم نمیخّوام😏 ❎

#دخمـــــــل بدツ مّن هیٌشکیوُ نًدارم🙈 😢 🙎 #مّن هیشٕکّیم نمیخّوام🙅 🚷 مّن هیچُی نداشتمو🔫 😱 🚫 #دیگٍه هیچّیم نمیخّوام😏 ❎

۱۲ مرداد 1395
27
#مّن هیٌشکیوُ نًدارم# #مّن هیشٕکّیم نمیخّوام# #مّن هیچُی نداشتمو# #دیگٍه هیچّیم نمیخّوام#

#مّن هیٌشکیوُ نًدارم# #مّن هیشٕکّیم نمیخّوام# #مّن هیچُی نداشتمو# #دیگٍه هیچّیم نمیخّوام#

۲۱ اسفند 1394
8
قلبم میگه... مّن هیٌشکیوُ نًدارم مّن هیشٕکّیم نمیخّوام مّن هیچُی نداشتمو دیگٍه هیچّیم نمیخّوام همین که تو باشی انگار همه هست هَمِهـ کسمْ

قلبم میگه... مّن هیٌشکیوُ نًدارم مّن هیشٕکّیم نمیخّوام مّن هیچُی نداشتمو دیگٍه هیچّیم نمیخّوام همین که تو باشی انگار همه هست هَمِهـ کسمْ

۲۷ دی 1394
9
مّن هیٌشکیوُ نًدارمـ مّن هیشٕکّیم نمیخّوامـ مّن هیچُی نداشتمو دیگٍه هیچّیم نمیخوامـ

مّن هیٌشکیوُ نًدارمـ مّن هیشٕکّیم نمیخّوامـ مّن هیچُی نداشتمو دیگٍه هیچّیم نمیخوامـ

۲۶ دی 1394
6
مّن هیٌشکیوُ نًدارم #مّن هیشٕکّیم نمیخّوام مّن هیچُی نداشتمو #دیگٍه هیچّیم نمیخّوام

مّن هیٌشکیوُ نًدارم #مّن هیشٕکّیم نمیخّوام مّن هیچُی نداشتمو #دیگٍه هیچّیم نمیخّوام

۲۵ آذر 1394
11
#مّن هیٌشکیوُ نًدارم #مّن هیشٕکّیم نمیخّوام #مّن هیچُی نداشتمو #دیگٍه هیچّیم نمیخّوام

#مّن هیٌشکیوُ نًدارم #مّن هیشٕکّیم نمیخّوام #مّن هیچُی نداشتمو #دیگٍه هیچّیم نمیخّوام

۱۳ آبان 1394
11
مّن هیٌشکیوُ نًدارم مّن هیشٕکّیم نمیخّوام مّن هیچُی نداشتمو دیگٍه هیچّیم نمیخّوام

مّن هیٌشکیوُ نًدارم مّن هیشٕکّیم نمیخّوام مّن هیچُی نداشتمو دیگٍه هیچّیم نمیخّوام

۶ مهر 1394
29
مّن هیٌشکیوُ نًدارم مّن هیشٕکّیم نمیخّوام مّن هیچُی نداشتمو دیگٍه هیچّیم نمیخّوام

مّن هیٌشکیوُ نًدارم مّن هیشٕکّیم نمیخّوام مّن هیچُی نداشتمو دیگٍه هیچّیم نمیخّوام

۵ مهر 1394
11
√مَن هیٌشکیوُنًدارم √مّن هیشٕکّیم نمیخّوام √مّن هیچُی نداشتمو √دیگٍه هیچّیم نمیخّوام

√مَن هیٌشکیوُنًدارم √مّن هیشٕکّیم نمیخّوام √مّن هیچُی نداشتمو √دیگٍه هیچّیم نمیخّوام

۲۳ شهریور 1394
6