ویژه کنید
عکس و تصویر وین کلی ترید ادورک وانته وی روحی ضعت یا لعفتنی شلون ترضه لغیر شخصک التفت ...

وین کلی ترید ادورک وانته وی روحی ضعت
یا لعفتنی شلون ترضه لغیر شخصک التفت
تبت من کلشی بحیاتی ومن غرامک ما تبت
ردت بس انساک لحظه وحاولت وتمرمرت
وصار نسیانک قضیه وبیهه کلش تیهت
وکلت وی الوکت انسه وحته مل منی الوکت
بکل دقیقه یزید شوکی وما نسیت وایست
جنت ملموم بهواک.. ومن عفتنی طشرت
وجبل جنت ویاک واکف لکن بهجرک طحت
انته ربحی بهالزمان وغیرک انی شحصلت
کافی مو طول غیابک کافی مو والله متت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...