ویژه کنید
عکس و تصویر پر زرق وبرق شرکت طنین انداخته بود به بعضیا که می رسیدم سلام میکردم وبه ...

پر زرق وبرق شرکت طنین انداخته بود به بعضیا که می رسیدم سلام میکردم وبه سوال بعضیا جواب میدادم تارسیدم به منشی سام یعنی طوفان خدایی این اسم اصلا بهش نمیخورد باخنده به سمتم اومد و خوش خوشانه دست شو روی شونه م گذاشت -سلام مادر نمونه ی سال چطوری فنچک عجب ماچشممون به بروروی زشتت خورد باخنده یه ضربه به پاش زدم و حرفش و نصفه گذاشت ودادش رفت هوا آی مارمولک هفت خط الهی اون شمشادپات بشکنه بعدبا لحن زنونه ی گفت الهی جیزجیگرشی
بااین حرفش خنده مو خوردم چشام نمناک شد و بابغض گفتم طوفان واقعاجیز جیگرشدم وهای های شروع کردم به گریه کردن وازش دورشدم وبه سمت مبل رفتم خواست باهول به سمتم بیاد که پاش به پای یدونه مدلینگ گیرکردو روی یدونه ازمانکن های زنمون ول و شد حالامن که این صحنه رودیدم
قهقه م رفت هوا اینقدخندیدم که شکمم درد میکرد حالااین وسط طوفان چشماش وچپ کرده بود و داشت بهش نگاه میکرد وغرغر میکرد
-آخه جادوگر آخه زشتوک چرااینقدبه پروپای من میپیچی تو زمستون
باخنده گفتم
+ببخشید بهارجان این داش مایکم دست وپاش گمع چشماشم که خودت میبینی چپه به بزرگی خودت ببخشید
بهارکه رفت باخنده ی زنونه ی که بیشترشبیه جیغ بود به سمتم اومدو بانازدستم و گرفت ومنوکشید دیگه بااین حرکتش نتونستم خودم وکنترل کنم این بارروی زمین افتادم وشروع کردم خندیدن
پنج ماه بعد»
-خانوم خانوم رسیدیم بلندشین
باتکونای شدیدی پاشدم شالم و سرم کردم و کیف دستیمو برداشتم ازپله های هواپیمااومدم پایین چمدونمو گرفتم ویه تاکسی گرفتم
+لطفاتاجایی که میتونین تهران وبگردین
-کرایه ش زیاد میشه
+اشکال نداره شمافقط
...............
باخستگی تمام خودم وروی تخت انداختم لباسام و کندم و گوشی مو درآوردم سام بهم پیام داده بود
اولین پیام سوتی روبازکردم
-قرارنبودبری بی معرفت
دومین
توزندگیم مثل پیانوبودی ،آرامش میدادی بهم
سومین
-آتوسا بیاهمه چی وتوضیح میدم
چهارمین
-آتوسا باورکن تقصیرمن نبودآتوساعشقم برگرد خانومم دلم داره پرپر میزنه برات آتی برگرد مامان بچه م
پنجمین
-آتوس.....
گوشی روخاموش کردم ازت متنفرم توباعث شدی بچه م بمیره توروحمو کشتی زندگیم وبه تباهی کشوندی امید مو ناامیدکردی اخه لعنتی بادوستم بادوستمممممممممممممم
هرچی دم دست بود ومیزدم میشکوندم ومدام فریاد میزدم بادوستم بادوستم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...