ویژه کنید
عکس و تصویر گوته نویسنده و نقاش آرامش را اینگونه تعریف می کند آرامش پیامد اندیشیدن نیست بلکه ...

گوته نویسنده و نقاش
آرامش را اینگونه تعریف می کند
آرامش پیامد اندیشیدن نیست
بلکه آرامش نیندیشیدن به گرفتاریها
و چالش هایی است که ارزش
اندیشیدن ندارند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...