ویژه کنید
عکس و تصویر تاریخ کوتاه ایران و جهان-614 (ویرایش 4) ___________________________________________ در آغازگان (اوایل) ماه نوامبر سال 475 ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-614 (ویرایش 4)
___________________________________________
در آغازگان (اوایل) ماه نوامبر سال 475 ز. {زادروزی}(میلادی) ، کمی پس از سرنگون شدن امپراتور «ژولیوس نپوس» (1) بدست «اورستس» (2) ؛ پادشاه «پادشاهی "ژرمن تبار" باخترگوت» ، که «اوریک» (3) نام داشت ، به شهر «کلرمونت» (4) در میانهء «گالیا» (فرانسهء امروز) ، از شهرهای «امپراتوری روم باختری» تاخت و آنرا به زیر فرمان خود درآورد . او سپس از نخستین ماه های سال 476 ز. ، تاختن به دیگر بخش های «گالیا» را آغاز کرد و تا مرز فراز باختری (شمال غربی) ایتالیا و مرزهای پدفرازی (جنوبی) و باختری «استان رومی بورگوندی» و نزدیکی های شهرهای «پاریس» و «تور» و «نانت» پیشروی کرد (3)(5) ؛ و این گسترهء پهناور از قلمروی «امپراتوری روم باختری» را به زیر فرمان خود درآورد . «اوریک» سپس ، روی به آداکمان (شبه جزیرهء) «ایبریا» (اسپانیا و پرتغال امروز) آورد ، و همهء قلمروی «امپراتوری روم باختری» در این سرزمین را به زیر فرمان خود درآورد ، و نخستین کسی شد که فروپاشاندن «امپراتوری روم باختری» را آغاز کرد.

در روز 23 اوت (آگوست) سال 476 ز. {زادروزی}(میلای) نیز ، رزمندگان «ژرمن تبار» ارتش «امپراتوری روم باختری» که درپی پیمان (عهد) شکنی «اورستس» ؛ از دریافت دو سوم سرزمین ایتالیا ، به سرنام (به عنوان) مزد ، نا امید شده بودند ، به رهبری یکی از فرماندهان «ژرمن تبار» خود ، بنام ارتشبد (ژنرال) «اودوآکر» ، دست به شورش زدند و «ایتالیا» را به زیر فرمان خود درآوردند و «اورستس» را در 28 اوت (آگوست) دستگیر و نابود (اعدام) کردند (6) .

سپس در 4 سپتامبر ، «اودوآکر» شهر «راونا» ، پایتخت «امپراتوری روم باختری» را به زیر فرمان خود درآورد ، و امپراتور 15 سالهء روم باختری بنام «روملوس آگوستولوس» را وادار به کناره گیری (استعفا) نمود (6) ؛ ولی نه تنها او را نکشت ، بلکه 6000 فلزپول زر ناب (سکهء طلای خالص) را به او بخشید ، و او را بهمراه خانواده اش ، به شهرستان «کامپانیا» ، در پدفراز (جنوب) ایتالیا فرستاد ، تا در آنجا زندگی خود را دنبال کند (6) . گرچه «اودوآکر» ، پیروی دینشاخهء (مذهب) مسیحی «آریان گرائی» (آریانیسم) بود ؛ ولی با اینچگونی (با این حال) ، با کلیسای «سه بن گرای» (تثلیثی) رم ، دوستانه رفتار کرد (6) .

یادآوری میشود که هموندان (اعضای) همندیشاد (مجلس) سنای «امپراتوری روم باختری» ، برای اینکه نشان امپراتوری ، بدست ژرمن ها نیافتد ؛ در روز 4 سپتامبر ، این نشان را برای «زنو» ، امپراتور «امپراتوری روم خاوری» فرستادند (6) . همچنین رونهیدنی (قابل توجه) است که با فروپاشی «امپراتوری روم باختری» ، دو استان «بورگوندی» و «گالیا لوکدونسیس» (7) از این امپراتوری ، که در برابر تازش «باختر گوت ها» بخوبی پایداری کرده بودند ، و از پاگذاری (ورود) باخترگوت ها به خاکشان جلوگیری کرده بودند ؛ پس از فروپاشی «امپراتوری روم باختری» ، به دو کشور خودگردان (مستقل) «پادشاهی بورگوندی» و «پادشاهی سواسون» (8) دگرش یافتند (تبدیل شدند) (5) .

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Nepos
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Orestes_(5th_cent...
(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Euric
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
(5) http://geacron.com/home-en/
(6) https://en.wikipedia.org/wiki/Odoacer
(7) https://en.wikipedia.org/wiki/Gallia_Lugdunensis
(8) https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Soissons

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...