نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#آموزنده 🍃 🌹 ده چیز٬۱۰چیز دیگر را مےخورد ➊نیکے بدی را ➋تڪبر علم را ➌توبه گناه را ➍دروغ رزق را ➎عدل ظلم را ➏غم عمر را ➐صدقه بلا را ➑خشم عقل را ➒پشیمانے سخاوت را ...

#آموزنده 🍃 🌹 ده چیز٬۱۰چیز دیگر را مےخورد ➊نیکے بدی را ➋تڪبر علم را ➌توبه گناه را ➍دروغ رزق را ➎عدل ظلم را ➏غم عمر را ➐صدقه بلا را ➑خشم عقل را ➒پشیمانے سخاوت را ➓غیبت حسن عمل را

۲۶ دی 1398
6K
#آموزنده ده چیز٬۱۰چیز دیگر را مےخورد ➊نیکے بدی را ➋تڪبر علم را ➌توبه گناه را ➍دروغ رزق را ➎عدل ظلم را ➏غم عمر را ➐صدقه بلا را ➑خشم عقل را ➒پشیمانے سخاوت را ➓غیبت حسن ...

#آموزنده ده چیز٬۱۰چیز دیگر را مےخورد ➊نیکے بدی را ➋تڪبر علم را ➌توبه گناه را ➍دروغ رزق را ➎عدل ظلم را ➏غم عمر را ➐صدقه بلا را ➑خشم عقل را ➒پشیمانے سخاوت را ➓غیبت حسن عمل را @hejab_mahdavi

۲۹ فروردین 1398
3K
دوستش دارم... بزرگیش را... سکوتش را... عظمتش را... ابهتش را... تنهاییش را... حکمتش را... صبرش را... و... بودنش عادتیست، مثل نفس کشیدن! خدا را می گویم...❤ ☝

دوستش دارم... بزرگیش را... سکوتش را... عظمتش را... ابهتش را... تنهاییش را... حکمتش را... صبرش را... و... بودنش عادتیست، مثل نفس کشیدن! خدا را می گویم...❤ ☝

۱۱ خرداد 1397
3K
ده چیز ده چیز دیگر را مےخورد: نیکی بدی را تکبر علم را توبه گناه را دروغ رزق را عدل ظلم را غم عمر را صدقه بلا را خشم عقل را پشیمانی سخاوت را غیبت ...

ده چیز ده چیز دیگر را مےخورد: نیکی بدی را تکبر علم را توبه گناه را دروغ رزق را عدل ظلم را غم عمر را صدقه بلا را خشم عقل را پشیمانی سخاوت را غیبت حسن عمل را

۲۴ فروردین 1396
3K
دوستش دارم... بزرگیش را... سکوتش را... عظمتش را... ابهتش را... تنهاییش را... حکمتش را... صبرش را... و... بودنش عادتیست، مثل نفس کشیدن! خدا را می گویم...

دوستش دارم... بزرگیش را... سکوتش را... عظمتش را... ابهتش را... تنهاییش را... حکمتش را... صبرش را... و... بودنش عادتیست، مثل نفس کشیدن! خدا را می گویم...

۲۵ اردیبهشت 1395
3K
دوستش دارم ... بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... اُبهتش را ... تنهاییش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن ! ...

دوستش دارم ... بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... اُبهتش را ... تنهاییش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم . .

۱ اردیبهشت 1394
925
دوستش دارم ... بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... اُبهتش را ... تنهاییش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادیست ، مثل نفس کشیدن ! ...

دوستش دارم ... بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... اُبهتش را ... تنهاییش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادیست ، مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم .....

۳۰ فروردین 1394
3K
دوستش دارم ... بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... اُبهتش را ... تنهاییش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن ! ...

دوستش دارم ... بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... اُبهتش را ... تنهاییش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم . .

۲۲ اسفند 1393
919
دوستش دارم.... بزرگیش را... سکوتش را ... عظمتش را .... اُبهتش را ... تنهاییش را .... حکمتش را..... صبرش را .... و بودنش عادتیست مثل نفس کشیدن!!! ! ··· خدا را میگویم …

دوستش دارم.... بزرگیش را... سکوتش را ... عظمتش را .... اُبهتش را ... تنهاییش را .... حکمتش را..... صبرش را .... و بودنش عادتیست مثل نفس کشیدن!!! ! ··· خدا را میگویم …

۱۳ اسفند 1393
3K
دوستش دارم… بزرگیش را… سکوتش را… عظمتش را… ابهتش را… تنهاییش را… حکمتش را… صبرش را… و… و… بودنش عادتیست، مثل نفس کشیدن! خدا را میگویم

دوستش دارم… بزرگیش را… سکوتش را… عظمتش را… ابهتش را… تنهاییش را… حکمتش را… صبرش را… و… و… بودنش عادتیست، مثل نفس کشیدن! خدا را میگویم

۲۱ بهمن 1393
902
دوستش دارم ... بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... ابهتش را ... تنهاییش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن ! ...

دوستش دارم ... بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... ابهتش را ... تنهاییش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم . ❤❤❤❤❤

۱۳ دی 1393
3K
. دوستش دارم! بزرگيش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... اُبهتش را ... تنهاييش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و.... بودنش عادتی است مثل نفس کشیدن! خدا را ميگويم...❤

. دوستش دارم! بزرگيش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... اُبهتش را ... تنهاييش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و.... بودنش عادتی است مثل نفس کشیدن! خدا را ميگويم...❤

۱۱ آذر 1393
3K