نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#بخوانید_و_لذت_ببرید 📝 یادم هست کلاس چهارم ، توی کتاب فارسیمون یک پسری بود که انگشتش رو گذاشته بود توی سوراخ تا سد خراب نشه.

#بخوانید_و_لذت_ببرید 📝 یادم هست کلاس چهارم ، توی کتاب فارسیمون یک پسری بود که انگشتش رو گذاشته بود توی سوراخ تا سد خراب نشه. "پطروس" قهرمانی که با اسم و خاطره اش بزرگ شدیم. توی کتاب ، عکسی از پطروس نبود و هیچ وقت تصویرش را ندیدیم. همین باعث شد ...

۷ روز پیش
80K
بررسی «تاریخ اردوگاه های شرق و غرب» (بخش یک) {ویرایش 2} _________________________________________________________________ از سال 2270 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، که «سامی تبارها» (زیستندگان لوانت باختری)(1) و «یونانی تبارها» ، همگاهانه (بطور همزمان) به قلمروی «ایرانی ...

بررسی «تاریخ اردوگاه های شرق و غرب» (بخش یک) {ویرایش 2} _________________________________________________________________ از سال 2270 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، که «سامی تبارها» (زیستندگان لوانت باختری)(1) و «یونانی تبارها» ، همگاهانه (بطور همزمان) به قلمروی «ایرانی تبارها» تاختند ؛ جهان به دو اردوگاه «پشتیبان بهره کش سالاری» (2) و «پشتیبان خویشفرمائیگرائی» ...

۱ هفته پیش
28K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-650 (ویرایش 2) ______________________________________________ در سال 507 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، از نمایانیدن (تظاهر) به پیروی از دینشاخهء (مذهب) «آریان گرائی» ، دست برداشت و به آگاهی همه ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-650 (ویرایش 2) ______________________________________________ در سال 507 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، از نمایانیدن (تظاهر) به پیروی از دینشاخهء (مذهب) «آریان گرائی» ، دست برداشت و به آگاهی همه رساند که از سال 496 ز. ، پیرو دینشاخهء (مذهب) «سه نمود گرائی» (تثلیث گرائی) ...

۳ هفته پیش
22K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-649 (ویرایش 2) ____________________________________________ با رونهش (توجه) به آن ساختمان های ساسانی ، که تا به امروز ، برپا مانده اند ، باید گفت : آنچه که امروزه با نام «رازیگری ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-649 (ویرایش 2) ____________________________________________ با رونهش (توجه) به آن ساختمان های ساسانی ، که تا به امروز ، برپا مانده اند ، باید گفت : آنچه که امروزه با نام «رازیگری اسلامی» (معماری اسلامی) شناخته میشود ، برونانه (در واقع) «رازیگری ساسانی» (معماری ساسانی) است . ...

۳ هفته پیش
22K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-641 ________________________________________________ در سال 500 ز. {زادروزی} (میلادی) ، «ایرانی ها» و «ایرانی تبارهائی» که در پدفراز (جنوب) آداکمان (شبه جزیرهء) «هند» میزیستند ، سامانهء شماره نویسی خود ، که بر ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-641 ________________________________________________ در سال 500 ز. {زادروزی} (میلادی) ، «ایرانی ها» و «ایرانی تبارهائی» که در پدفراز (جنوب) آداکمان (شبه جزیرهء) «هند» میزیستند ، سامانهء شماره نویسی خود ، که بر «پایهء ده» (1)(2) بود را پدید آوردند ؛ ولی باید دانست که این سامانهء شمارش ...

۴ هفته پیش
74K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-640 __________________________________________ در سال 498 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «حارث چهارم» ، پادشاه «غسسان فرازی (شمالی)» ؛ به «عمرو ابن قیس» ، که پادشاه «غسسان پدفرازی (جنوبی)» بود ، تاخت ؛ و ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-640 __________________________________________ در سال 498 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «حارث چهارم» ، پادشاه «غسسان فرازی (شمالی)» ؛ به «عمرو ابن قیس» ، که پادشاه «غسسان پدفرازی (جنوبی)» بود ، تاخت ؛ و بر او چیره شد ، و دوباره ، «غسسان یکپارچه» را پدید آورد (1) ؛ ...

۱۸ آبان 1398
29K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-638 (ویرایش 2) _________________________________________________ در پیرامون (حدود) سال 496 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، پادشاه «فرانک ها» ، از راه برپا کردن «جنگ تولبیاک» (2) ، «آلمان ها» را ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-638 (ویرایش 2) _________________________________________________ در پیرامون (حدود) سال 496 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، پادشاه «فرانک ها» ، از راه برپا کردن «جنگ تولبیاک» (2) ، «آلمان ها» را شکست داد ، و آنها را فرمانبر خود ساخت ؛ و همچنین آنها را واداشت ...

۱۸ آبان 1398
39K
افزودهء ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-579» (ویرایش 3) ______________________________________________ در پی پسنشینی (عقب‌نشینی) رومی‌ها در آغازگان (اوایل) سدهء (قرن) پنجم زادروزی (میلادی) ، از میانهء همین سده ، «انگلوساکسون ها» (1) ، تازش ...
عکس بلند

افزودهء ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-579» (ویرایش 3) ______________________________________________ در پی پسنشینی (عقب‌نشینی) رومی‌ها در آغازگان (اوایل) سدهء (قرن) پنجم زادروزی (میلادی) ، از میانهء همین سده ، «انگلوساکسون ها» (1) ، تازش خود به آداک (جزیرهء) برتونی (بریتانیای امروز) ، و زورگیری (اشغال) کردن پدفراز خاوری (جنوب ...

۱۵ آبان 1398
9K
پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-631»:::: تاریخچهء برچیده شدن های «کوتاه بازهء» (کوتاه مدت) «خویشفرمائیگرائی» تا سال 488 زادروزی (میلادی) (ویرایش 2) _________________________________________________________________ 1- در سال 2270 پیشازادروز ، «سامی تبارها» (1) از سرزمین «لوانت ...

پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-631»:::: تاریخچهء برچیده شدن های «کوتاه بازهء» (کوتاه مدت) «خویشفرمائیگرائی» تا سال 488 زادروزی (میلادی) (ویرایش 2) _________________________________________________________________ 1- در سال 2270 پیشازادروز ، «سامی تبارها» (1) از سرزمین «لوانت باختری» به «شاهنشاهی سومر» تاختند و قلمروی آنرا زورگیری کردند (2) و با زورگیری (غصب) ...

۱۲ آبان 1398
42K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-631 ___________________________________________ از پیرامون (حدود) سال 11000 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) که «فن شناسی نوسنگی» (1) ، برای نخستین بار ، بدست «تپه آسیابی ها» (2) پدید آمد ؛ فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-631 ___________________________________________ از پیرامون (حدود) سال 11000 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) که «فن شناسی نوسنگی» (1) ، برای نخستین بار ، بدست «تپه آسیابی ها» (2) پدید آمد ؛ فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) «خویشفرمائیگرائی» (3) نیز نوآوری و برپا گردید . در «ایران باستان» نیز ، این فرآوریشیوهء ...

۱۱ آبان 1398
16K
بازآوری فرستهء (پست) «تاریخ کوتاه ایران و جهان-204 » ، به یادبود «روز کوروش بزرگ» (ویرایش 2) ______________________________________________________________ در 28 سپتامبر (6 شهریور) سال 539 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، ارتش «کورش بزرگ» به فرماندهی «اوگبارو» ، ...

بازآوری فرستهء (پست) «تاریخ کوتاه ایران و جهان-204 » ، به یادبود «روز کوروش بزرگ» (ویرایش 2) ______________________________________________________________ در 28 سپتامبر (6 شهریور) سال 539 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، ارتش «کورش بزرگ» به فرماندهی «اوگبارو» ، سپاهیان سامی تبار زورگیرندهء (غاصب) «شاهنشاهی سومر نوین» را در شهر «اپیس» (پیش "ا") آنچنان ...

۹ آبان 1398
52K
داستان زندگی «خدایار» (مسیح) _______________________________________________ مردم دو سرزمین «هاتیا» (آسیای صغیر یا آناتولی) و « لوانت باختری» (1) ، دست کم از سال 2650 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ، به «مزدا یسنا» {دین زرتشت} ، ...

داستان زندگی «خدایار» (مسیح) _______________________________________________ مردم دو سرزمین «هاتیا» (آسیای صغیر یا آناتولی) و « لوانت باختری» (1) ، دست کم از سال 2650 پ. {پیشازادروز} (قبل میلاد) ، به «مزدا یسنا» {دین زرتشت} ، دلبستگی (علاقهء) فراوانی پیدا نموده بودند ، و پیروی از آنرا آغاز کرده بودند ؛ ...

۶ آبان 1398
48K
افزوده های ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-624» ______________________________________________ از آنجا که «مسیح گرائی (مسیحیت) راستین» ، در پیرامون سال 50 زادروزی (میلادی) نابود شده بود ؛ و بجای آن ، «مسیح گرائی (مسیحیت) ...

افزوده های ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-624» ______________________________________________ از آنجا که «مسیح گرائی (مسیحیت) راستین» ، در پیرامون سال 50 زادروزی (میلادی) نابود شده بود ؛ و بجای آن ، «مسیح گرائی (مسیحیت) سازگار شده با برده دارسالاری» برپا گردیده بود ؛ باید گفت که آن «مسیح گرائی ...

۶ آبان 1398
19K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 624 (ویرایش 3) ________________________________________________ پس از شکست سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) «ایران ساسانی» از «ترک های هپتالی» و کشته شدن شاهنشاه «پیروز یکم» ، «شاپور ری شهری» ، استاندار ایرانی ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 624 (ویرایش 3) ________________________________________________ پس از شکست سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) «ایران ساسانی» از «ترک های هپتالی» و کشته شدن شاهنشاه «پیروز یکم» ، «شاپور ری شهری» ، استاندار ایرانی «ارمنستان» ، برای رسه (سهم) داشتن در گزینش پادشاه سپسین (بعدی) «ایران ساسانی» ، از ...

۵ آبان 1398
46K
فزبندی (جمعبندی) رویدادهای سالهای 420 تا 484 زادروزی (میلادی) (پیوست یکم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-622») ____________________________________________ در سال 420 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در شهر «هرمزد اردشیر» جایداشته در خوزستان ، یک اسقف مسیحی بنام ...

فزبندی (جمعبندی) رویدادهای سالهای 420 تا 484 زادروزی (میلادی) (پیوست یکم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-622») ____________________________________________ در سال 420 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در شهر «هرمزد اردشیر» جایداشته در خوزستان ، یک اسقف مسیحی بنام «آبداسِ شوش» ، پس از یک «ستیزی گفتگو» (مشاجره) با موبدان زرتشتی ، یکی از ...

۴ آبان 1398
54K
از آنجا که دو کشور «سرزمین زورگیرندهء» (اشغالگر) «ترکیه» و «عربستان» ، با «آمریکا» همپیمان شده اند ؛ پایابراین (بنابراین) این سه کشور ، امروزه میتوانند به جهانیان زورگوئی کنند. _________________________________________________________________________ 1- مرزدری ها (تجاوزات) ...

از آنجا که دو کشور «سرزمین زورگیرندهء» (اشغالگر) «ترکیه» و «عربستان» ، با «آمریکا» همپیمان شده اند ؛ پایابراین (بنابراین) این سه کشور ، امروزه میتوانند به جهانیان زورگوئی کنند. _________________________________________________________________________ 1- مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها»:::::: همانجور که در فرسته های (پست های) رهمند ...

۳ آبان 1398
59K
تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -9 _________________________________________ در سال 452 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «آتیلا» (1) درخواست خود برای همسری (ازدواج) کردن با «اونوریا» ، خواهر «والنتیان سوم» ، امپراتور ...

تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -9 _________________________________________ در سال 452 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «آتیلا» (1) درخواست خود برای همسری (ازدواج) کردن با «اونوریا» ، خواهر «والنتیان سوم» ، امپراتور درگذشتهء «امپراتوری روم باختری» را به میان کشید و تازش به ایتالیا را آغاز کرد ...

۱ آبان 1398
20K
تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها»-7 ___________________________________________________________________________ در سال 426 ز. {زادروزی}(میلادی) ، هفت تیرهء (طایفهء) ترک «اگور» ، «غز» ، «چوبان» ، «تیه لی» ، «قرقیز» ، «خیونی» ، ...

تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها»-7 ___________________________________________________________________________ در سال 426 ز. {زادروزی}(میلادی) ، هفت تیرهء (طایفهء) ترک «اگور» ، «غز» ، «چوبان» ، «تیه لی» ، «قرقیز» ، «خیونی» ، و «کیدار» ، شش سال پس از تازش سال 420 زادروزی (میلادی) خود ؛ دوباره ...

۱ آبان 1398
53K
تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -6 (ویرایش 2) _________________________________________ در سال 420 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در شهر «هرمزد اردشیر» جایداشته در خوزستان ، یک اسقف مسیحی بنام «آبداسِ شوش» ...

تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -6 (ویرایش 2) _________________________________________ در سال 420 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در شهر «هرمزد اردشیر» جایداشته در خوزستان ، یک اسقف مسیحی بنام «آبداسِ شوش» (1) ، پس از یک «ستیزی گفتگو» (مشاجره) با موبدان زرتشتی ، یکی از پرستشگاه ...

۳۰ مهر 1398
36K
تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -5 _________________________________________ در سال 376 ز. {زادروزی}(میلادی) ، آن بخش از «شش تیرهء (طایفهء) ترک همپیمان شده» (هان ها) ، که «آسیای میانه» به ...

تاریخچهء مرزدری ها (تجاوزات) و زورگیری های (اشغالگری های) «ترک ها» -5 _________________________________________ در سال 376 ز. {زادروزی}(میلادی) ، آن بخش از «شش تیرهء (طایفهء) ترک همپیمان شده» (هان ها) ، که «آسیای میانه» به آنها رسیده بود ، از این همپیمانی بیرون آمدند و در «آسیای میانه» ، ماندگار ...

۳۰ مهر 1398
23K