نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آدمی برای رفتن، هزار و یک بهانه می خواهد برایِ ماندن اما فقط یک دلیل... یک حالِ خوب از جنس دوست داشتن، شش دانگ حواس جمع، یک اولویت تغییر ناپذیر، یک تکیه گاه گرم... آن ...

آدمی برای رفتن، هزار و یک بهانه می خواهد برایِ ماندن اما فقط یک دلیل... یک حالِ خوب از جنس دوست داشتن، شش دانگ حواس جمع، یک اولویت تغییر ناپذیر، یک تکیه گاه گرم... آن ها که به یکباره می روند، قبل تر ها دیدنی ها را دیده اند! تقلاهایشان ...

۱ ثانیه پیش
4
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ ثانیه پیش
13
#عاشقانه

#عاشقانه

۷ ثانیه پیش
11
#عاشقانه

#عاشقانه

۱۴ ثانیه پیش
29
۱۹ ثانیه پیش
39
#عاشقانه

#عاشقانه

۳۳ ثانیه پیش
65
۴۱ ثانیه پیش
68
#عاشقانه

#عاشقانه

۱ دقیقه پیش
102
۲ دقیقه پیش
186
ی روز خش 😍 #عاشقانه #گلها

ی روز خش 😍 #عاشقانه #گلها

۲ دقیقه پیش
205
بگید لطفا💝

بگید لطفا💝

۴ دقیقه پیش
372
نامم را سنگی به دوش می کشد خودم را گوری و یادم را...نمی دانم

نامم را سنگی به دوش می کشد خودم را گوری و یادم را...نمی دانم

۴ دقیقه پیش
437
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۷ دقیقه پیش
669
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۷ دقیقه پیش
690
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۷ دقیقه پیش
711
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۸ دقیقه پیش
742
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۸ دقیقه پیش
759
ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺩﻝُ ، ﺩﻝ ﺩﺭ ﺧﻢِ ﺯُﻟﻒ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ...

ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺩﻝُ ، ﺩﻝ ﺩﺭ ﺧﻢِ ﺯُﻟﻒ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ...

۸ دقیقه پیش
754
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۸ دقیقه پیش
778