ویژه کنید
عکس و تصویر تاریخ کوتاه ایران و جهان-591 (ویرایش 4) _________________________________________________ پس از زاده شدن اسحاق در سال ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-591 (ویرایش 4)
_________________________________________________
پس از زاده شدن اسحاق در سال 2000 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، ناسازگاری میان سارا و هاجر پدید آمد ؛ پایابراین (بنابراین) ، ابراهیم ، در پیرامون سال 1998 پ. ، هاجر و اسماعیل را به جائی بنام «پاران» برد (1) ، و خود به نزد سارا و اسحاق در شهر «هبرون» (الخلیل) باز گشت . هنگامیکه اسماعیل در پیرامون سال 1994 پ. ، به بیست سالگی رسید ، «هاجر» از دیار خودش که «آداکمان (شبه جزیرهء) سینا» بود ، برای اسماعیل همسری را برگزید (2) . با زاده شدن نخستین فرزند اسماعیل ، در پیرامون سال 1993 پ. ، باید گفت که نخستین «عرب» ، زاده شد . فرزندان و نوادگان اسماعیل نیز از میان مردم «آداکمان (شبه جزیرهء) سینا» برای خود همسر می گزیدند ؛ ولی پس از چندی ، با بزرگتر شدن شمار (تعداد) «عرب ها» ، آنها به همسرگزینی از درون همایهء (جامعهء) خود روی آوردند ، و رفته رفته ، سرزمین «حجاز» (3) را قلمروی خود ساختند . بی گمان ، برای اینکه این فرزندان و نوادگان اسماعیل ، بتوانند یک تبار (قوم) را بسازند ، دستکم به گاهبازه ای (مدت زمانی) برابر با پانصد و نود سال ، نیاز داشته اند . پس میتوان گفت که از سال 1400 پیشازادروز (قبل میلاد) بوده است که «تبارعرب» ، یا همان «اسماعیلیان» (4) در جهان پدید آمده است . با رونهش (توجه) به برونگی (واقعیت) بالا یادشده (فوق الذکر) ، و اینکه هاجر و مردم «آداکمان (شبه جزیرهء) سینا» ، «حامی تبار» (5) بوده اند ؛ باید گفت که «عرب ها» نیز ، «حامی تبار» بشمار میروند.


(1) بواژگانی دیگر ، هاجر پس از جدا شدن از ابراهیم ، به نزدیکی خانهء پدری اش بازگشت ، همانجور که میدانید ، هاجر از مردم «آداکمان (شبه جزیرهء) سینا» بود.

(2)تورات – پیدایش – 21 - 21
وخدا با اسماعیل بود و او در بیایان فاران ، بزرگ شد و در تیراندازی ماهر گشت و مادرش (هاجر) ، دختری از مصر برای او گرفت.
(3) https://fa.wikipedia.org/wiki/حجاز
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Ishmaelites
(5) https://en.wikipedia.org/wiki/Hamites

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...