ویژه کنید
عکس و تصویر #کسےرو نگع دار کع بدونع ده ثانیع موندع بـ انفجار ؛کدوم سیمو قطع کنع کع ...

#کسےرو نگع دار کع بدونع ده ثانیع موندع بـ انفجار ؛کدوم سیمو قطع کنع کع قصّهـ نمیرع و از دستـ نرع..از همونایےکع ذوقِ چایـِ عصرِ کنارِ پنجرهـ رو داشتع باشع..حتےحوصلع بیحوصلگیاتو دلشورهایـِ وقتو بےوقتتو..
آدم باس تا وقتےکع جونےموندع واسـِ عزیزم گفتنو جانم شنیدنـ ، کسیو پیدا کنع کع بلد باشـِ کجا و چـ وقتـ دوستتـ💜 ـدارم گفتنشـ ، بغلـ هم داشتع باشع ...کع زندگےبا #دوستتدارم هایـِ بغلـ🌧 ـ دار بیشتر میچسبع 0101
سعیدطبری🔫 💙
@mazroni_rika
http://instagraph.ir/harfeto/119873486

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...