ویژه کنید
عکس و تصویر شمر چه توجیهی برای کشتن امام حسین (ع) داشت ؟ آیا در اینباره یعنی دفاعش ...

شمر چه توجیهی برای کشتن امام حسین (ع) داشت ؟
آیا در اینباره یعنی دفاعش از اینکه چرا دست به این کار زده نکته‌ای نقل شده است ؟؟

بله ، در لسان المیزان جلد ٣ ص ۵٠۴

ابواسحاق سبیعی میگوید :

شمر همراه ما نماز میخواند ، پس از نماز دستان خویش را به آسمان بلند کرده و می گفت :
خدایا تو آگاهی که من فردی شریف هستم ، مرا به خاطر گناهانم ببخش ..
به او گفتم :
چگونه خداوند تو را ببخشاید در حالی که در قتل پسر پیامبر همراهی کرده‌ای ؟؟
گفت :
وای بر تو چه باید میکردیم ؟ این دستوری بود که به ما دادند و نمی‌توانستیم با آن مخالفت کنیم ،

گفتم : این عذر زشتی‌ست ، اطاعت تنها در کارهای نیک واجب است ...

گفت : اگر مخالفت میکردیم با ما همان می کردند که با شتران بارکش میکنند !!


➕ گویی شمر هم فقط خود را یک مأمور و معذور میدانسته که مجبور به اجرای حکم بوده و اطاعت از حاکمان را توجیه عمل خود می دانسته و تازه انتظار هم داشت خداوند او را ببخشد ،
میدانی مأمورم و معذور پلیدترین توجیه تاریخ است ، آنان که چنین توجیهی را برای رفتارشان به کار می‌برند باید میان شرافت انسانی و ماموریت کاری فقط یکی را انتخاب بکنند چون نمی‌توان به‌خاطر لقمه‌ای نان بیشتر ، شرافت انسانی نداشت ولی همچنان انسان بود

به میزانی که خود ما فاسد هستیم
دروغ می‌گوییم و سر دیگران کلاه می گذاریم باید توقع داشته باشیم حاکمان نیز دروغگو و فاسد باشند یا به همان اندازه‌ای که خود ما به اطرافیان زور میگوییم باید توقع داشته باشیم که حکومت نیز به ما زور بگوید ،
در حقیقت کیفیت حکومت‌ها انعکاس روابط اجتماعی در آن جامعه هستند پس فراموش نکنیم که تک تک ما در آنچه بر سرمان می‌آید سهیم هستیم ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...