نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

‏روز به روز بی احساس تر میشویم روز به روز دلسرد تر روز به روز اعتمادمان به آدمها کمرنگ و کمرنگ تر از صبح ک چشم باز میکنیم تا سیاهی شب، به جای زندگی کردن ...

‏روز به روز بی احساس تر میشویم روز به روز دلسرد تر روز به روز اعتمادمان به آدمها کمرنگ و کمرنگ تر از صبح ک چشم باز میکنیم تا سیاهی شب، به جای زندگی کردن به جای دوست داشتن به جای عاشقی کردن روزمرگی میکنیم و روزمرگی! #قاضی_نظام

۳۰ ثانیه پیش
25
کاش

کاش

۳ دقیقه پیش
156
آرزوهام با تو برآورده شد❤ m

آرزوهام با تو برآورده شد❤ m

۶ دقیقه پیش
289
داستانی کوتاه ....

داستانی کوتاه ....

۶ دقیقه پیش
242
۱۰ دقیقه پیش
367
۱۲ دقیقه پیش
550
۱۲ دقیقه پیش
357
۲۴ دقیقه پیش
576
۲۴ دقیقه پیش
581
۲۹ دقیقه پیش
690
#عکس #نوشته #مطلب

#عکس #نوشته #مطلب

۳۵ دقیقه پیش
929
😒

😒

۳۶ دقیقه پیش
731
۳۸ دقیقه پیش
1K
‌‏من خودمـ به همه میگم غصه نخور رفیق دیوونه کی دیده شب بمونه؟ولی من خودمـ یه بار دیدمـ شب موند هیچ وقت صبح نشد هنوزمـ شبه😔

‌‏من خودمـ به همه میگم غصه نخور رفیق دیوونه کی دیده شب بمونه؟ولی من خودمـ یه بار دیدمـ شب موند هیچ وقت صبح نشد هنوزمـ شبه😔

۴۱ دقیقه پیش
1K
#عشق #عشق_مجازی #عشقم #احساس #دوستدارم #دوستتدارم #شکست_عشقی #مرگ #دختر #پسر #عاشقانه #مهراب #پویان_مختاری #مسترلب #love #iloveyou #i_love_you #النازقاسمی #رکسانا #ماعده #سحرقریشی #fuck #ساسی #لاکچری #غمگین #غم #ویدیو #دخترونه #پسرونه #رقص #مرگ

#عشق #عشق_مجازی #عشقم #احساس #دوستدارم #دوستتدارم #شکست_عشقی #مرگ #دختر #پسر #عاشقانه #مهراب #پویان_مختاری #مسترلب #love #iloveyou #i_love_you #النازقاسمی #رکسانا #ماعده #سحرقریشی #fuck #ساسی #لاکچری #غمگین #غم #ویدیو #دخترونه #پسرونه #رقص #مرگ

۴۳ دقیقه پیش
2K
#عشق #عشق_مجازی #عشقم #احساس #دوستدارم #دوستتدارم #شکست_عشقی #مرگ #دختر #پسر #عاشقانه #مهراب #پویان_مختاری #مسترلب #love #iloveyou #i_love_you #النازقاسمی #رکسانا #ماعده #سحرقریشی #fuck #ساسی #لاکچری #غمگین #غم #ویدیو #دخترونه #پسرونه #رقص #مرگ

#عشق #عشق_مجازی #عشقم #احساس #دوستدارم #دوستتدارم #شکست_عشقی #مرگ #دختر #پسر #عاشقانه #مهراب #پویان_مختاری #مسترلب #love #iloveyou #i_love_you #النازقاسمی #رکسانا #ماعده #سحرقریشی #fuck #ساسی #لاکچری #غمگین #غم #ویدیو #دخترونه #پسرونه #رقص #مرگ

۴۳ دقیقه پیش
2K
#عشق #عشق_مجازی #عشقم #احساس #دوستدارم #دوستتدارم #شکست_عشقی #مرگ #دختر #پسر #عاشقانه #مهراب #پویان_مختاری #مسترلب #love #iloveyou #i_love_you #النازقاسمی #رکسانا #ماعده #سحرقریشی #fuck #ساسی #لاکچری #غمگین #غم #ویدیو #دخترونه #پسرونه #رقص #مرگ

#عشق #عشق_مجازی #عشقم #احساس #دوستدارم #دوستتدارم #شکست_عشقی #مرگ #دختر #پسر #عاشقانه #مهراب #پویان_مختاری #مسترلب #love #iloveyou #i_love_you #النازقاسمی #رکسانا #ماعده #سحرقریشی #fuck #ساسی #لاکچری #غمگین #غم #ویدیو #دخترونه #پسرونه #رقص #مرگ

۴۳ دقیقه پیش
3K
#روم به دیوار🌵

#روم به دیوار🌵

۴۳ دقیقه پیش
983
#عشق #عشق_مجازی #عشقم #احساس #دوستدارم #دوستتدارم #شکست_عشقی #مرگ #دختر #پسر #عاشقانه #مهراب #پویان_مختاری #مسترلب #love #iloveyou #i_love_you #النازقاسمی #رکسانا #ماعده #سحرقریشی #fuck #ساسی #لاکچری #غمگین #غم #ویدیو #دخترونه #پسرونه #رقص #مرگ

#عشق #عشق_مجازی #عشقم #احساس #دوستدارم #دوستتدارم #شکست_عشقی #مرگ #دختر #پسر #عاشقانه #مهراب #پویان_مختاری #مسترلب #love #iloveyou #i_love_you #النازقاسمی #رکسانا #ماعده #سحرقریشی #fuck #ساسی #لاکچری #غمگین #غم #ویدیو #دخترونه #پسرونه #رقص #مرگ

۴۴ دقیقه پیش
2K
#عشق #عشق_مجازی #عشقم #احساس #دوستدارم #دوستتدارم #شکست_عشقی #مرگ #دختر #پسر #عاشقانه #مهراب #پویان_مختاری #مسترلب #love #iloveyou #i_love_you #النازقاسمی #رکسانا #ماعده #سحرقریشی #fuck #ساسی #لاکچری #غمگین #غم #ویدیو #دخترونه #پسرونه #رقص #مرگ

#عشق #عشق_مجازی #عشقم #احساس #دوستدارم #دوستتدارم #شکست_عشقی #مرگ #دختر #پسر #عاشقانه #مهراب #پویان_مختاری #مسترلب #love #iloveyou #i_love_you #النازقاسمی #رکسانا #ماعده #سحرقریشی #fuck #ساسی #لاکچری #غمگین #غم #ویدیو #دخترونه #پسرونه #رقص #مرگ

۴۴ دقیقه پیش
2K