ویژه کنید
عکس و تصویر 📝 َ‏ِهرِ آدَمِـــَیَ ــِـِی َروزـِــِیَ ـِـَـَیَ جِـَـَـاَیَــَـِیَ ِ مَجِبَوِرِ میَشَه خودِشِـَــو َجَـــِاَ َبذِـِـَـاَرِهَ ِـَــَو ِبِرَهِ؛ِ ...

📝 َ‏ِهرِ آدَمِـــَیَ ــِـِی َروزـِــِیَ ـِـَـَیَ جِـَـَـاَیَــَـِیَ ِ
مَجِبَوِرِ میَشَه خودِشِـَــو َجَـــِاَ َبذِـِـَـاَرِهَ ِـَــَو ِبِرَهِ؛ِ
َتِوَـَـَـِیِ َـــَیَ کَــِـِاِفِهِ، ِـَـَـَی َخَیــَـابِوِنَ،ِ ــَـِی َشَهَر،َ َتــِـِوِ ِدِلِ ِـِــِیَ آِدَمِ.َ.َ.! ِ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...