ویژه کنید
عکس و تصویر #خاطرات_تنهایی #پارت_۲۰ با گلنار سوار اتوبوس شدیم امروز موسسه کلاس داشتیم رسیدیم و رفتیم موسسه ...

#خاطرات_تنهایی #پارت_۲۰
با گلنار سوار اتوبوس شدیم امروز موسسه کلاس داشتیم
رسیدیم و رفتیم موسسه
از موسسه خارج شدیم و برگشتیم روستا
خیلی خسته بودیم بدون خوردن ناهار از خستگی بیهوش شدیم
بیدار شدم و دست صورتمو شستم لباس محلی هامو پوشیدم
من:گلنار پاشو خیلی خوابیدیم پاشو بریم رودخونه
گلنار بلند شد و رفت آماده بشه
گلنار دوتار برداشت رفتیم رودخونه
رو سنگ های همیشگی مون نشستیم
دوتا و رو پاک تنظیم کردم و یه آهنگ آروم زدم صدای آب و دوتار واقعا آرامش‌بخش بود
گلنار:عالی بود
متین:تبارک الله
برگشتیم همشون بودن
من:سلام متین پرچونه
متین:دست شما درد نکنه خیلی به من لطف دارین
من:به هرکس ازین لطفا نمیکنما
متین:یعنی شخص مهمیم
من:همچینم نه
دوستاش خندیدن
متین:میتونم بپرسم مدرکتون چیه؟
من:هنر و موسیقی
متین:آها
گلنار:چطور
مارتین:چون تخصص خاصی تو ضایع کردن متین داره
همه خندیدیم
متین:بخندین بچه گیر آوردین
گذاشت رفت
من:متین شوخی کردما عنوان
هامین:می‌دونه شوخیه رفت با دوستمون بیاد تازه اومده
اروین:امروز نبودین
گلنار:رفتیم رشت کلاس داشتیم
هامین:کلاس چی؟
من:موسسه کلاس موسیقی میزاریم
اروین:چه خوب
مارتین:گلنار خانوم میشه چند لحظه بیاین
گلنار:باشه
مارتین و گلنار رفتن
هامین:دوستمون قاطی مرغا شد
من:مرغ نه خروس گلنار مرغه مارتین خروس
اروین:براوو
گلنار با بپای سرخ اومد و مارتین با نیش باز
گلنار پیشم نشست
نیشگونی از پاش گرفتم
گلنار:آی آخ
من:آی و آخ و اوف نداریم بگو ببینم لپات چرا گل گلیه؟
لپاشو با دستاش پوشوند
گلنار:نه
من:به نن جون بگم پس
گلنار:باشه باشه برگشتیم خونه میگم
من:آباریکلا لاکو
مارتین:گلنار میشه یه آهنگ بزنی؟
گلنار لپاش گل انداخت نیشگون دیگه ای از بازوش گرفتم
گلنار:اوف باشه
گلنار آهنگ ارمان ارمان از محسن میرزازاده زد
مارتین:واقعا عالی بود
هامین:عه اومدن
گلنار به پشت سرم نگاه کرد چشاش یهو گرد شد و شروع کرد سرفه کردن
مارتین:گلنار خوبی؟
گلنار:خو..خوبم
من:چت شد؟
گلنار:هیچی
متین:اینم آقا آرش ما
برگشتم
وای خدای من آرش بود داداشم اما..اما اون اینجا چیکار میکنه؟ نکنه دوست پسراس؟ آره مارتین گفت دوستمونه
وای وای خاستم روکو برگردونم که منو دید چشاش گرد شد اومد سمتم
آرش:آر..آرشین
بلند شدم و شروع کردم دوییدن آرش هم دویید دنبالم و مدام داد میزد آرشین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...