ویژه کنید
عکس و تصویر #خاطرات_تنهایی #پارت_۱۷ بعد از تموم شدن آهنگمون پسرا دست زدن من و گلنار:ممنون اروین:خیلی عالی ...

#خاطرات_تنهایی #پارت_۱۷
بعد از تموم شدن آهنگمون پسرا دست زدن
من و گلنار:ممنون
اروین:خیلی عالی است
به لهجه اش خندیدیم
گلنار:آقایون ما باید بریم
من:اوهوم
متین:یعنی آخرین دیدار مونه
من:نمی‌دونم
گلنار:خب خوشحال شدیم رعنا بریم
من:فعلا
با گلنار برگشتیم خونه و رفتیم رو ایوون نن جون و آقاجون خوابیده بودن
من:چیز میگم
گلنار:چیز میگی
من:جذاب بودنا
گلنار:ای لاکو هیز ای
خندیدم
من:میگم گلنار حس میکنم داریم میترشیم
گلنار:منم همین حس رو دارم دیگه داریم میترشیم
من:وااااااااااای
گلنار:بخاب چرت و پرت حرف می‌زنیم
سر نمونه دادم و دراز شدم
خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکردم خابم برد #آرش
رفتم داخل حیاط و پارک کردم
داخل خونه شدم مامان اومد سمتم که بغلم کنه خودمو کشیدم عقب
مامان:پسرم
من:بله
بابا از پله ها اومد پایین همگی نشستیم تو حال
من:خب بگین چه حرفی میخاین بزنین
بابا:۶ساله از خونه رفتی نمیخای برگردی؟
من:نه
مامان:چرا؟
پوزخندی زدم:واقعا نمی‌دونین چرا؟
بابا:گذشت دیگه پسرم
بلند شدم و داد زدم:برای من نگذشته هیچوقت هم نمی‌گذره ۶ ساله دارم بخاطر حماقتم عذاب میکشم عذابی که شما باعث و بانیش هستین ۵ سال پیش دوست آرشین زنگ زد باهاش کار داشت چی گفتم بهش؟ گفتم آرشین مرد خواهرم مرد میفهمین؟ نه شما نمیفهمین الان آرشین آرشا پیش همن و خوشحال من اینجا عذاب میکشم
بابا:بس کن دیگه
مامان گریه میکرد
من:بس نمیکنم دیگه هم به من زنگ نزنید فکر کنید اصلا بچه ندارین منم مثل آرشین و آرشا مردم
مامان:آرش
از خونه زدم بیرون و سوار ماشینم شدم تو راه بازگشت به خونه بودم که گوشیم زنگ خورد به سیستم ماشین وصل کردم و جواب دادم:بله
متین:به آقا آرش چه عجب صدای شما رو شنیدیم
من:اعصابم خورده متین مسخره بازی در نیار
متین:منظورت از اینکه اعصابت خورده همون موقع هاییه که سگ میشی دیگه
از اون ور صدای خنده اومد حتما مارتین و هامین و اروین میخندن
من:گمشو
صدای ویالن اومد از اون ور گوشی همون آهنگ آرشین خود خودش بود
من:متین تو کجایی؟
متین:ما اومدیم رشت تو یکی از روستاهای رشتیم
من:کی ویالن میزنه
متین:رعنا
من:رعنا کیه دیگه
متین:یه دختر روستایی که همه جور موسیقی بلده ۶ ساله اینجاس
من:آدرس بفرست میام
متین:باشه فعلا
من:فعلا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...