ویژه کنید
عکس و تصویر #رمان_همسر_اجباری #پارت_صد وهفتم احسان:خب دیگه بریم بچه ها اول منو بزارید خونه چون امشب مامانم ...

#رمان_همسر_اجباری #پارت_صد وهفتم
احسان:خب دیگه بریم بچه ها اول منو بزارید خونه چون امشب مامانم اومده وتنها مونده تا االنم...
و از پارک خارج شدیم
سوار ک شدیم آریا یه آهنگ غمگین گذاشتو درجا احسان زد ر آهنگ و گفت آریا تورو قران بس کن با این آهنگ
ذاشتنت اون سی دی من ک تو ماشینته کو
-تو داشپرته آقای سر خوش
سی دی رو احسان در اورد و بعد گذاشتش رو ضبطو صدای شاد حامد پهالن ماشینو گرفت.
احسان شروع کرد به رقصیدن مسخره با ادا مسخره این دخترا میکرد ک با عشوه میرقصیدن.آریا پشت فرمون بود داشت میخندید با صدای خنده آریا جون تازه میگرفتمو منم میخندیدم.
داشتم بیرونو نگاه میکردم ک سنگینی نگاهی رو رو خودم حس کردم و برگشتم سمتش آریا بود که داشت ازآینه
راننده نگاهم میکرد.عاشق بودن و عاقالنه فکر کردن دوتا راه جدا بودن از هم.من آریا رو تواون حال دیدن با شین
.اما االن چی تموم آرزوم توجه آریا بود همه چی یادم میرفت آریا مال من نبود باید باهاش سر سنگین باشم
ینی میشه هه واسم خنده داره ک بشه منی که نفسای آریا جا بجا بشه میمیرم حاال چیکار کنم.
احسان رفت پایین و باهامون خدافظی کرد
این با من بود.جاااان￾آنی بیا جلو.
-آهی خانم با توام بیا جلو من آبروم دارم دوس ندارم دوباره ارشاد بهمون گیر بده
رفتم جلو کنار آریا ب بیرون زل زده بودم هعییییی. من هیچ خاطره خوشی از این جا نداشتم دوبا نشستم که
آریا...اشک تو چشام جم شد آریا سی دی رو عوض کرد
عشق یعنی وقتی که
دستتو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم
عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم
مطمئن باشم که تو میمونی پیشم
از صمیم قلبم،با همه احساسم پای تو موندم
تا خودمو بشناسم
وقت دیدار تو،
زیر نور ماهه با تو تا خوشبختی،
راهمون کوتاهه
عشق یعنی وقتی که
دستتو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم
مطمئن باشم که تو میمونی پیشم
تو ماه منی، بتاب و بمون دلم روشنه به آیندمون چه آرامشی توو رفتارته دلم تا ابد گرفتارته عشق یعنی وقتی که
دستتو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی
پیشم عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم
آهنگ زیبایی بود اما آریا اینارو واسه من که گوش نمیاد
جان

Comments please

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...