نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۱۱ ثانیه پیش
16
...💛

...💛

۳۰ ثانیه پیش
35
من بتو خیره شدم تو به گل پیرهنت #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

من بتو خیره شدم تو به گل پیرهنت #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۱ دقیقه پیش
147
گل نیلوفری سر به هوا یادت نیست؟ #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

گل نیلوفری سر به هوا یادت نیست؟ #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۱ دقیقه پیش
180
پشت پایت تو که رفتی بدنم بی حس شد #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

پشت پایت تو که رفتی بدنم بی حس شد #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۳ دقیقه پیش
296
۳ دقیقه پیش
249
۴ دقیقه پیش
161
مرده بودم چو درختی سرپا ، یادت نیست؟ #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

مرده بودم چو درختی سرپا ، یادت نیست؟ #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۴ دقیقه پیش
301
۵ دقیقه پیش
248
مو به مو من شب گیسوی تو را یادم هست #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

مو به مو من شب گیسوی تو را یادم هست #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۵ دقیقه پیش
517
۶ دقیقه پیش
225
تو ولی یک خط از آن خاطره ها یادت نیست؟ #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

تو ولی یک خط از آن خاطره ها یادت نیست؟ #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۶ دقیقه پیش
500
وای ، از نوع خدا حافظی ات فهمیدم #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

وای ، از نوع خدا حافظی ات فهمیدم #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۷ دقیقه پیش
482
۸ دقیقه پیش
431
روزی این تلخ ترین روز خدا ، یادت نیست؟ #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

روزی این تلخ ترین روز خدا ، یادت نیست؟ #استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۹ دقیقه پیش
632
من و دلتنگی...🙃 من و تنهایی...💜 من و یادش...😅 کسی مثل من نمیخوادش توی دنیا...😉

من و دلتنگی...🙃 من و تنهایی...💜 من و یادش...😅 کسی مثل من نمیخوادش توی دنیا...😉

۱۱ دقیقه پیش
657
۱۳ دقیقه پیش
529
#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۱۳ دقیقه پیش
667
.

.

۱۴ دقیقه پیش
430
۱۴ دقیقه پیش
382