ویژه کنید
عکس و تصویر 🔴 داستان حمام مَنجاب 🔰 🔰 🔰 #اثر_فکر_گناه_بر_عاقبت_انسان 💠 یکــی از پولــداران خوشگــذران روزی جــلوی ...

🔴 داستان حمام مَنجاب
🔰 🔰 🔰 #اثر_فکر_گناه_بر_عاقبت_انسان

💠 یکــی از پولــداران خوشگــذران روزی جــلوی
درب خانه‌اش نشســته بود. زنــی #زیبا به حمــام
معروف یعنی #حمـام_منجـاب می‌رفت، ولـــی راه
حمــام را گــم کرده و خستــه شده بود، چشمـش
به آن مــرد افتـــاد، نزد او آمـــد و از او پرسیــد:
حمـام منجــاب کجاست؟ آن مــرد به خــانه خود
اشـاره کرد و گفت: حمــام منجــاب همین جاست.
آن زن به گمــان ایـنکه حمــام همانجاست، به آن
خانه وارد شد، آن مــرد سریع درب خــانه را بست
و به ســراغ او آمــد و تقاضــای #گنــاه کرد. زن
دریافــت که گرفتــار مــرد هوسبــاز شـده است،
چــاره‌ای جز حیـــله ندید و گفــت: من هــم به
پیشنهـــاد تو اشتیــاق دارم، ولــی چون کثیــف
هستــم و گرسنـه، مقــداری عطـر و غذا تهیه کن
تـا بـا هــم بخوریــم بعد در خدمتتــان باشـــم.
مــرد قبول کـرد و به خــارج خانه رفت و عطـــر
و غذا تهیه کــرد و برگشــت، امـا زن را در خــانه
ندید، بسیـــار ناراحــت شد و آرزوی گنــاه با آن
زن در دلش ماند و همواره این جمله را می‌خـواند:
چه شد آن زنی که خسته شده بود، و می پرسیــد
راه حمام منجاب کجاست؟
مدتـی از ایــن مــاجــرا گــذشــت تا اینـــکه در
بستـر #مرگ افتاد، آشنایان به بالین او آمدند و او را
به کلمه ✨ لا اله الا الله محمّد رسول الله✨ #تلقین
می‌کـردند اما او به جای ایــن ذکــر، همان جمــله
مــذکــور در حســـرت آن زن را مــی‌خـــواند، و
با این حال از دنیـــا رفت.

💠 مانوس شدن با خیالات و اوهام، در تصمیم‌گیری و #اراده انسان نقش بزرگی دارد.

📙 کتاب عالم برزخ ص ۴۱

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...