نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

+تو از چیِ این مرد خوشت اومده!؟ خیلی انتخابایِ بهتری داری! -وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار. می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی. توی راهرو به دستشویی و مهماندار نزدیکتری، صندلی های جلو ...

+تو از چیِ این مرد خوشت اومده!؟ خیلی انتخابایِ بهتری داری! -وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار. می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی. توی راهرو به دستشویی و مهماندار نزدیکتری، صندلی های جلو تو پیاده و سوار شدن کمتر اذیتت میکن و صندلی های آخر برای خوابیدن مناسبن. ...

۱ هفته پیش
12K
+تو از چیِ این مرد خوشت اومده. خیلی انتخابایِ بهتری داری! -وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار. می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی. توی راهرو به دستشویی و مهماندار نزدیکتری، صندلی های جلو ...

+تو از چیِ این مرد خوشت اومده. خیلی انتخابایِ بهتری داری! -وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار. می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی. توی راهرو به دستشویی و مهماندار نزدیکتری، صندلی های جلو تو پیاده و سوار شدن کمتر اذیتت میکن و صندلی های آخر برای خوابیدن مناسبن. ...

۱ هفته پیش
33K
+ تو از چیِ این مرد خوشت اومده. خیلی انتخابای بهتری داری! - وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار. می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی. توی راهرو به دستشویی و مهماندار نزدیکتری، صندلی ...

+ تو از چیِ این مرد خوشت اومده. خیلی انتخابای بهتری داری! - وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار. می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی. توی راهرو به دستشویی و مهماندار نزدیکتری، صندلی های جلو تو پیاده و سوار شدن کمتر اذیتت میکن و صندلی های آخر برای ...

۴ هفته پیش
17K
-تو از چیِ این مرد خوشت اومده؟! خیلی انتخابای بهتری داری! +وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار، می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی... توی راهرو، به دستشویی و مهماندار نزدیکتری! صندلی های جلو ...

-تو از چیِ این مرد خوشت اومده؟! خیلی انتخابای بهتری داری! +وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار، می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی... توی راهرو، به دستشویی و مهماندار نزدیکتری! صندلی های جلو تو پیاده و سوار شدن کمتر اذیتت میکنن، و صندلی های آخر برای خوابیدن مناسبن... ...

۱۲ شهریور 1398
12K
#توو از چیِ این مرد خوشت اومده؟! خیلی انتخابای بهتری داری! وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار، می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی... توی راهرو، به دستشویی و مهماندار نزدیکتری! صندلی های جلو ...

#توو از چیِ این مرد خوشت اومده؟! خیلی انتخابای بهتری داری! وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار، می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی... توی راهرو، به دستشویی و مهماندار نزدیکتری! صندلی های جلو تو پیاده و سوار شدن کمتر اذیتت میکنن، و صندلی های آخر برای خوابیدن مناسبن... ...

۶ تیر 1398
9K
تو از چیِ این مرد خوشت اومده؟! خیلی انتخابای بهتری داری! وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار، می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی... توی راهرو، به دستشویی و مهماندار نزدیکتری! صندلی های جلو ...

تو از چیِ این مرد خوشت اومده؟! خیلی انتخابای بهتری داری! وقتی میشینی توی اتوبوس یا قطار، می تونی هرجایی رو واسه نشستن انتخاب کنی... توی راهرو، به دستشویی و مهماندار نزدیکتری! صندلی های جلو تو پیاده و سوار شدن کمتر اذیتت میکنن، و صندلی های آخر برای خوابیدن مناسبن... ...

۱۰ خرداد 1398
17K