ویژه کنید
عکس و تصویر -تـو از چیِ ایـن مـرد خوشت اومـده؟! خیلی انتخـابـای بهتـری داری! وقتی میشینی تـوی اتـوبوس ...

-تـو از چیِ ایـن مـرد خوشت اومـده؟!
خیلی انتخـابـای بهتـری داری!
وقتی میشینی تـوی اتـوبوس یـا قطـار،
می تـونی هـرجـایی رو واسهـ نشستـن انتخـاب کنی...
تـوی راهـرو، بهـ دستشویی و مهمـاندار نـزدیکتـری! صنـدلی های جلـو تـو پیـاده و سـوار شـدن کمتـر اذیتت میکنن، و صنـدلی های آخـر بـرای خـوابیـدن مناسبن...
راستش من کنـار پنجـره و ردیف وسط رو انتخاب میکنـم...
امنهـ، سر و صـدا کمتـره، و مهم تـر اینکهـ می تـونم سـرمو بهـ پنجـره تکیهـ بـدم و از سفـر لذت ببـرم...
میـدونی، وقتی سـرم روی شـونهـ هاش بـود، من واقعـا داشتـم از زنـدگی لذت می بـردم...
🙈 💜 🌸 💫 😻
| #حمید_جدیدی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...