نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گویند که شهریور رو به پایان و مهر در راه است چه خوش خیالند🍁 مهر برای ما مدتهاست که آغاز شده مهر آنهایی که دوستشان داریم 🍁 مهر ...به ماه نیست مهر ...به

گویند که شهریور رو به پایان و مهر در راه است چه خوش خیالند🍁 مهر برای ما مدتهاست که آغاز شده مهر آنهایی که دوستشان داریم 🍁 مهر ...به ماه نیست مهر ...به "دل" است مهرتان پر مهر باد🍁 🌼

۶ دقیقه پیش
136
#داستانهای_شاهنامه مرگ منوچهر پادشاهی نوذر چوصد بیست سال منوچهر شد بار رفتن ببست منوچهر در پایان عمر پسرش نوذر را فراخواند و به او پند داد چشم از جهان‌‌ فرو بست نوذر بعد از سوگواری، ...

#داستانهای_شاهنامه مرگ منوچهر پادشاهی نوذر چوصد بیست سال منوچهر شد بار رفتن ببست منوچهر در پایان عمر پسرش نوذر را فراخواند و به او پند داد چشم از جهان‌‌ فرو بست نوذر بعد از سوگواری، تاج پادشاهی بر سر نهاد. بزرگان ایران نزد او آمدند و ابراز وفاداری کردند. چندی ...

۹ دقیقه پیش
315
#داستانهای_شاهنامه #کودکی ونوجوانی رستم‌ # سام ‌به مناسبت تولد رستم‌جشنی برپا کرد . رستم ده دایه داشت که او را شیر می دادند رستم سرعت رشد می کرد . و سام آرزومند دیدار کودک شد ...

#داستانهای_شاهنامه #کودکی ونوجوانی رستم‌ # سام ‌به مناسبت تولد رستم‌جشنی برپا کرد . رستم ده دایه داشت که او را شیر می دادند رستم سرعت رشد می کرد . و سام آرزومند دیدار کودک شد و به زابلستان رفت وقتی سام از دور رستم را دید چهره اش شکفت.بدو آفرین ...

۹ دقیقه پیش
356
صبح تون بخیر و شادی دوستان 🍀 🍀 🍀 🍀

صبح تون بخیر و شادی دوستان 🍀 🍀 🍀 🍀

۱۳ دقیقه پیش
181
ی عدد عشق کی میخواد؟؟!

ی عدد عشق کی میخواد؟؟!

۱۳ دقیقه پیش
253
۱۴ دقیقه پیش
147
۱۴ دقیقه پیش
149
۱۵ دقیقه پیش
152
۱۵ دقیقه پیش
250
۱۵ دقیقه پیش
157
۱۶ دقیقه پیش
157
۱۷ دقیقه پیش
161
۱۸ دقیقه پیش
268
ی جایی خوندم هرکی روزجمعه ی صلوات بفرسته حضرت محمدص ده تادرود براتون میفرسته مطمئن باشیدپس صلوات یادتون نره

ی جایی خوندم هرکی روزجمعه ی صلوات بفرسته حضرت محمدص ده تادرود براتون میفرسته مطمئن باشیدپس صلوات یادتون نره

۲۳ دقیقه پیش
218
درود صبح قشنگتون بخیر روزگارتان از رحمت «الرَّحْمَنُ الرَّحِیم» لبریز سفرهٔ تان از نعمت «رَبُّ الْعَالَمِین» سرشار روزتون پراز لطف وعنایت خدا ↳

درود صبح قشنگتون بخیر روزگارتان از رحمت «الرَّحْمَنُ الرَّحِیم» لبریز سفرهٔ تان از نعمت «رَبُّ الْعَالَمِین» سرشار روزتون پراز لطف وعنایت خدا ↳

۲۵ دقیقه پیش
364
تو حتی با کلمه عزیزم توهم برت داشت پس جا دادن صفات زشت به من به خودت بگو بی جنبه اول با خودت کنار بیا بعد بقیه #خاص

تو حتی با کلمه عزیزم توهم برت داشت پس جا دادن صفات زشت به من به خودت بگو بی جنبه اول با خودت کنار بیا بعد بقیه #خاص

۲۶ دقیقه پیش
508
۲۶ دقیقه پیش
252
۳۵ دقیقه پیش
297
۴۰ دقیقه پیش
504
هرکی هرچقد ک دیدگاشه فرش قرمز دنیا زیر پاشه #Yas

هرکی هرچقد ک دیدگاشه فرش قرمز دنیا زیر پاشه #Yas

۴۹ دقیقه پیش
739