نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

محققان دو مدل ذرت جهت بررسی در طبیعت رها کردن، نتیجه نگران کننده بود !🌽 ▫ ️پرندگان ذرت اورگانیک و طبیعی رو خوردن اما از خوردن ذرت تراریخته خودداری کردن، اون چند تا ذرتی رو ...

محققان دو مدل ذرت جهت بررسی در طبیعت رها کردن، نتیجه نگران کننده بود !🌽 ▫ ️پرندگان ذرت اورگانیک و طبیعی رو خوردن اما از خوردن ذرت تراریخته خودداری کردن، اون چند تا ذرتی رو هم که کنده بودن، روی میز رها کردن + حتی حیوانات هم میدانند محصولات دستکاری ...

۱۱ دقیقه پیش
651
✅ تکالیف زندگی 🔰 آدلرگرایان پنج تکلیف زندگی را که هر فرد باید در طول زندگی از عهده آن ها برآید و آن ها را انجام دهد شرح می دهند: 🌀 ١. یادگیری کنار آمدن ...

✅ تکالیف زندگی 🔰 آدلرگرایان پنج تکلیف زندگی را که هر فرد باید در طول زندگی از عهده آن ها برآید و آن ها را انجام دهد شرح می دهند: 🌀 ١. یادگیری کنار آمدن با خود: اینکه بتوانیم از بودن با خودمان احساس راحتی کنیم، از نقاط قوت خویش ...

۱۷ دقیقه پیش
2K
شاید ملاقات بعدیمان بر روی ماه باشد همینقدر غیر ممکن

شاید ملاقات بعدیمان بر روی ماه باشد همینقدر غیر ممکن

۱۹ دقیقه پیش
257
دومین پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-622»::::::::::::: سرزمین نیاکانی ترک ها کجاست؟ ______________________________________ بخش بزرگی از سرزمین نیاکانی ترک ها ، امروزه «گزینامردمی (جمهوری) بوریاتیا» (1) از «فدراسیون روسیه» (2) می باشد . سرزمین نیاکانی ...

دومین پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-622»::::::::::::: سرزمین نیاکانی ترک ها کجاست؟ ______________________________________ بخش بزرگی از سرزمین نیاکانی ترک ها ، امروزه «گزینامردمی (جمهوری) بوریاتیا» (1) از «فدراسیون روسیه» (2) می باشد . سرزمین نیاکانی ترک ها را در کارنگارهء (نقشهء) این فرسته (پست) ، بدست داده ام (ارائه کرده ...

۱۹ دقیقه پیش
818
طرف تو دوربین اتاق بچه‌اش، یه روح بچه دیده و کرک و پرش ریخته بعد ‏رفته دیده باباهه یادش رفته، برچسب روی تشک رو بکنه😅

طرف تو دوربین اتاق بچه‌اش، یه روح بچه دیده و کرک و پرش ریخته بعد ‏رفته دیده باباهه یادش رفته، برچسب روی تشک رو بکنه😅

۲۱ دقیقه پیش
734
#پارت_32 خیره شدم که چوب و برد بالا دوباره بزنه که با شنیدن صدای اژیر ماشین پلیس ....ترسیده چوبو کنار پام انداخت و برگشت اون دوتا تن لشو ازاد کنه... . وقتی دید از پسش ...

#پارت_32 خیره شدم که چوب و برد بالا دوباره بزنه که با شنیدن صدای اژیر ماشین پلیس ....ترسیده چوبو کنار پام انداخت و برگشت اون دوتا تن لشو ازاد کنه... . وقتی دید از پسش بر نمیاد...سریع بلند شدن و سمت درختا فرار کرد که پلیسا افتادن دنبالشو گرفتنش... . ...

۲۹ دقیقه پیش
7K
رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که ...

رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که رهتی شو وُ رو بعد تو پِر پِر کردُم مث مرغی که یه تیری بخرهِ ...

۴۳ دقیقه پیش
2K
رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که ...

رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که رهتی شو وُ رو بعد تو پِر پِر کردُم مث مرغی که یه تیری بخرهِ ...

۴۴ دقیقه پیش
2K
رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که ...

رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که رهتی شو وُ رو بعد تو پِر پِر کردُم مث مرغی که یه تیری بخرهِ ...

۴۴ دقیقه پیش
2K
هنوز آنقدر عاشقی که حتی وقتی به من فکر می کنی شعرهایت بوی مرا می گیرند... پس بگذار معشوقه ات بمانم ؛ شب ها به دفترت بیایم و شاعرت کنم و روزها درتب و تاب ...

هنوز آنقدر عاشقی که حتی وقتی به من فکر می کنی شعرهایت بوی مرا می گیرند... پس بگذار معشوقه ات بمانم ؛ شب ها به دفترت بیایم و شاعرت کنم و روزها درتب و تاب آشپزخانه ام تَه بگیرم ... من به همین هم راضی ام که بگذاری در خانه ...

۴۵ دقیقه پیش
2K
رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که ...

رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که رهتی شو وُ رو بعد تو پِر پِر کردُم مث مرغی که یه تیری بخرهِ ...

۴۵ دقیقه پیش
2K
رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که ...

رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که رهتی شو وُ رو بعد تو پِر پِر کردُم مث مرغی که یه تیری بخرهِ ...

۴۶ دقیقه پیش
2K
رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که ...

رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که رهتی شو وُ رو بعد تو پِر پِر کردُم مث مرغی که یه تیری بخرهِ ...

۴۶ دقیقه پیش
2K
رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که ...

رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که رهتی شو وُ رو بعد تو پِر پِر کردُم مث مرغی که یه تیری بخرهِ ...

۴۷ دقیقه پیش
2K
رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که ...

رهت جوری که نبو تِر وُ نشونی اثرش تا نجورم مو که آویدمه هی در وَ درش مث دینشته سرِ تش دلم ایسوزه مدام تا بریزهِ یه نفر نصفه شویی او وَ سرِش تو که رهتی شو وُ رو بعد تو پِر پِر کردُم مث مرغی که یه تیری بخرهِ ...

۴۸ دقیقه پیش
2K
#تبری تبری امیرالمؤمنین علی علیه السلام ازعایشه.... بعد از آن که عایشه در جنگ جمل مشتی از خاک و ریگ برداشت و به صورت اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام پرت کرد و گفت: صورت هایتان زشت ...

#تبری تبری امیرالمؤمنین علی علیه السلام ازعایشه.... بعد از آن که عایشه در جنگ جمل مشتی از خاک و ریگ برداشت و به صورت اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام پرت کرد و گفت: صورت هایتان زشت باد و امیرالمؤمنین افضل الصلاة والسلام حرف او را رد کرد و فرمود: و آن ...

۱ ساعت پیش
3K
#تبری #اهل_سقیفه 💢 ابابکر هم هذیان میگوید..... سلیم می گوید: با محمّد بن ابی بکر ملاقات کردم و گفتم: آیا در مرگ پدرت جز برادرت عبد الرحمن و عایشه و عمر کسی حاضر بود؟ گفت: ...

#تبری #اهل_سقیفه 💢 ابابکر هم هذیان میگوید..... سلیم می گوید: با محمّد بن ابی بکر ملاقات کردم و گفتم: آیا در مرگ پدرت جز برادرت عبد الرحمن و عایشه و عمر کسی حاضر بود؟ گفت: نه گفتم: آیا آنچه تو شنیدی آنان هم شنیدند؟ گفت: مقداری را شنیدند و گریه ...

۱ ساعت پیش
9K