نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کسی که ادعا میکنه موجودات فضایی هیچوقت به زمین سفر نکردن،قطعاً هیچ زنی تو زندگیشون نبوده! به نظر من زن ها هم ظاهراً ، هم باطناً کُلی با زمینی ها فرق دارن. کدوم موجود زمینی ...

کسی که ادعا میکنه موجودات فضایی هیچوقت به زمین سفر نکردن،قطعاً هیچ زنی تو زندگیشون نبوده! به نظر من زن ها هم ظاهراً ، هم باطناً کُلی با زمینی ها فرق دارن. کدوم موجود زمینی ای تو چشم هاش چیزی داره که میتونه مثل نیروی جاذبه زمین جذبت کنه؟ کدوم ...

۳۶ ثانیه پیش
62
۱ دقیقه پیش
38
شاید نفسگیرترین زیبایی را زنان وقتی دارند که مردی را پناه می دهند در معبد تن خود. بعد از تنانگی، زمانی که مرد رها شده از همه دردها و رنج ها، کودکی سرخوش است و ...

شاید نفسگیرترین زیبایی را زنان وقتی دارند که مردی را پناه می دهند در معبد تن خود. بعد از تنانگی، زمانی که مرد رها شده از همه دردها و رنج ها، کودکی سرخوش است و پنهان می شود در خاک مقدس تن زن. در این حال، خوب که نگاه کنی، ...

۲ دقیقه پیش
227
اینجا‌

اینجا‌"دلارام،هلنا،آرمیتا پارمیداشون..."فاطمن و "آرتا و آرشامشون‌...."ممدن(: 😂 ____ wtf?:[[[[[

۲ دقیقه پیش
86
و تولدی که ادمش تمام دل های جهان را تسخیر کرد😻 @awin18 کپشن👎 😻 تـــــــــــولد تو زندگی جدیدی برای من است زندگی که هر روزش با خودت و خودت بهترین و قشنگ تریــــــــن روزهای زندگیم ...

و تولدی که ادمش تمام دل های جهان را تسخیر کرد😻 @awin18 کپشن👎 😻 تـــــــــــولد تو زندگی جدیدی برای من است زندگی که هر روزش با خودت و خودت بهترین و قشنگ تریــــــــن روزهای زندگیم میشود هیچ وقت از دوست داشتنت دست نمیکشم حتی با مرگم.. دیــــــــــوونه ی دوست داشتنیم ...

۳ دقیقه پیش
301
خدایی خیلی کینه ام مگه ن😂 😂 😂

خدایی خیلی کینه ام مگه ن😂 😂 😂

۳ دقیقه پیش
156
#تایم_استراحت😉 قهوه خوشمزست☕ خوشمزگی اش به تلخ بودنشه وقتی می خوریم تلخی اش را تحویل نمی گیریم اما می گوییم چسبید زندگی روزهای تلخش بد نیست تلخی اش را تحویل نگیر بخند و بگو عجب ...

#تایم_استراحت😉 قهوه خوشمزست☕ خوشمزگی اش به تلخ بودنشه وقتی می خوریم تلخی اش را تحویل نمی گیریم اما می گوییم چسبید زندگی روزهای تلخش بد نیست تلخی اش را تحویل نگیر بخند و بگو عجب طعمی ... ☕ 😌 👌 امیدوارم لحظه لحظه های زندگیتون شیرین باشه ظهرتون بخیر🌹 😍 ...

۳ دقیقه پیش
222
ݧًہًٍ أِٺٌِځِآٍڋَݥٍ ݩِہٍَ أږٍَٺِۺ ؤَݪّے ݦٌٍیًٍڴآٍݦَِٺٌٍ ݕًِہٍٍّ ۋٍقٌٍٺِِّۺًٍـ😹 💨 ✋

ݧًہًٍ أِٺٌِځِآٍڋَݥٍ ݩِہٍَ أږٍَٺِۺ ؤَݪّے ݦٌٍیًٍڴآٍݦَِٺٌٍ ݕًِہٍٍّ ۋٍقٌٍٺِِّۺًٍـ😹 💨 ✋

۴ دقیقه پیش
105
م‌حتی‌خدامم‌فرق‌میکنع‌با‌شماD:_

م‌حتی‌خدامم‌فرق‌میکنع‌با‌شماD:_

۷ دقیقه پیش
180
👍 me🌙

👍 me🌙

۷ دقیقه پیش
318
_م‌عجیب‌نیسم،م‌فق‌زیادی‌شناختمتون**_

_م‌عجیب‌نیسم،م‌فق‌زیادی‌شناختمتون**_

۸ دقیقه پیش
241
۱۰ دقیقه پیش
214
💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫

💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫

۱۰ دقیقه پیش
216
زندگی کردن رو یادم میره، حتی یادم میره که یادم میره

زندگی کردن رو یادم میره، حتی یادم میره که یادم میره

۱۰ دقیقه پیش
240
۱۰ دقیقه پیش
252
۱۱ دقیقه پیش
251
۱۱ دقیقه پیش
250
۱۱ دقیقه پیش
258
۱۱ دقیقه پیش
254
همه‌یجور‌تخمیَن[:_

همه‌یجور‌تخمیَن[:_

۱۲ دقیقه پیش
284