نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۳۵ ثانیه پیش
39
#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۱ دقیقه پیش
64
#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۱ دقیقه پیش
98
#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۲ دقیقه پیش
123
ما انقدر

ما انقدر "نبودن" را خوب یاد گرفته ایم که اصلا یادمان نمی آید آنروزها چگونه "بوده ایم"؟؟!!! و این تلخ ترین پایانِ هر عاشقانه ایست...

۲ دقیقه پیش
188
#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۲ دقیقه پیش
134
#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۳ دقیقه پیش
154
ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کنی تا خوابت ببرد شبت بخیر عزیزم 💋

ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کنی تا خوابت ببرد شبت بخیر عزیزم 💋

۳ دقیقه پیش
165
#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۴ دقیقه پیش
190
#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۴ دقیقه پیش
211
#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۵ دقیقه پیش
232
#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۵ دقیقه پیش
248
#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

#استوری #عکس_نوشته #عاشقانه

۷ دقیقه پیش
301
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۰ دقیقه پیش
397
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۲ دقیقه پیش
473
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۳ دقیقه پیش
473
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۳ دقیقه پیش
443
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۴ دقیقه پیش
420
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۵ دقیقه پیش
358
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۵ دقیقه پیش
358