ویژه کنید
عکس و تصویر #روز_دختر ⬇ حتما خوانده شـود،بسیـار مهم یکی بود یکی نبود . . . انسـان ها ...

#روز_دختر
حتما خوانده شـود،بسیـار مهم
یکی بود یکی نبود . . .
انسـان ها بر روی کره ی زمین می زیستند
همراه حیوانات که خیلی هایشان مهـم بودند
درخت هـا که گاه و بی گـاه تبلیغ مراقبتشان میشد
غذاها که برای تمام نشدنشـان هر کاری میکردنـد
آبی که فراوانـ بود و کـم . . .
انسان هـا دو دستـه بودند:مرد و پسـر :)
زنهـا مهـم نبودنـد در این جامعـه
فقط بپـز برایـم،بشور پاهایـم و بیار برایـم
در اینجا که زن ها و دخترهـا حکـم یک حیوان را هم ندارند . . .
روز هشت مارس روزشان است . . .
روز نابرابری جنسیتی :)
امروز روزیست که فقط نام دارد و نه اصل
این روز نه چندان اصیل را به تمام:
دخترهـای سرزمینـم که در گرمای چهل درجه با مقنعه ی سیـاه به مدرسه میرونـد،
به انهایـی که حق رای دادن را نداشتنـد
به انهـایی که برای "چهارشنبه ی سفیدشان"پوسیدنـد
به انهـایی که کمتـر از سگ های ولگرد خیابـان ها
اهمیـت داده میشود،
تبریک میگویم😊 💔

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...