نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#FANDOGHI

#FANDOGHI

۵۴ ثانیه پیش
84
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۱ دقیقه پیش
107
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۱ دقیقه پیش
167
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۲ دقیقه پیش
230
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۳ دقیقه پیش
247
۳ دقیقه پیش
288
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۳ دقیقه پیش
271
شعرهایم … مثڸ دوست داشتنت … هر روز تڪرار مےشود … و تڪرارش … عاشق‌ترم مےڪند … «تو تمام آرزوهاے منے» ڪہ بےنهایت … «دوست دارم»

شعرهایم … مثڸ دوست داشتنت … هر روز تڪرار مےشود … و تڪرارش … عاشق‌ترم مےڪند … «تو تمام آرزوهاے منے» ڪہ بےنهایت … «دوست دارم»

۳ دقیقه پیش
291
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۴ دقیقه پیش
294
با یک عالمه عشق🕊❤️ سبوی با هم بودنمان را🕊❤️ پر میکنم🕊❤️ تا یادم بماند🕊❤️ من مخلوق🕊❤ عاشقانه های توام🕊❤️ وتو گیتار موسیقی🕊❤️ حیات منی🕊❤️ تا انتها دوست دارمت🕊❤️ . ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌💔👈‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 💢‌‌▂▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ‎‌‌‌◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤

با یک عالمه عشق🕊❤️ سبوی با هم بودنمان را🕊❤️ پر میکنم🕊❤️ تا یادم بماند🕊❤️ من مخلوق🕊❤ عاشقانه های توام🕊❤️ وتو گیتار موسیقی🕊❤️ حیات منی🕊❤️ تا انتها دوست دارمت🕊❤️ . ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌💔👈‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 💢‌‌▂▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ‎‌‌‌◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤

۴ دقیقه پیش
305
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۴ دقیقه پیش
344
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۵ دقیقه پیش
363
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۵ دقیقه پیش
382
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۶ دقیقه پیش
415
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۶ دقیقه پیش
430
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۷ دقیقه پیش
472
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۷ دقیقه پیش
479
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۸ دقیقه پیش
511
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۹ دقیقه پیش
560