نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۴ دقیقه پیش
107
از چشم میوفتی اگه در دسترسی...

از چشم میوفتی اگه در دسترسی...

۵ دقیقه پیش
155
......

......

۲۳ دقیقه پیش
352
😢 😢

😢 😢

۲۸ دقیقه پیش
608
👍

👍

۳۲ دقیقه پیش
504
انشاءالله به حق پنج تن روزی من باشه

انشاءالله به حق پنج تن روزی من باشه

۳۲ دقیقه پیش
841
👍

👍

۳۳ دقیقه پیش
495
😔

😔

۳۳ دقیقه پیش
493
😔

😔

۳۴ دقیقه پیش
497
👍 👍 👌

👍 👍 👌

۳۴ دقیقه پیش
654
شخص خاصی گفت چرا اینقدر پست میگذاری خسته مون کردی درد دلم را کجا بازگو کنم ای دوست دلم درد دوری دارد دلم فقط او را میخواهد

شخص خاصی گفت چرا اینقدر پست میگذاری خسته مون کردی درد دلم را کجا بازگو کنم ای دوست دلم درد دوری دارد دلم فقط او را میخواهد

۳۴ دقیقه پیش
876
وقتی باهات حرف میزنم زمان از دستم درمیره.چقد حالمون بده امروز.

وقتی باهات حرف میزنم زمان از دستم درمیره.چقد حالمون بده امروز.

۳۶ دقیقه پیش
729
حالِ مرا مپرس، که من ناخوشم... بدم... این روزها به تلخ زبانی زبانزدم تو با یقین به رفتنِ خود فکر می کنی من نیز بینِ ماندن و ماندن مردّدم گفتم که عاشقت شده ام، دورتر ...

حالِ مرا مپرس، که من ناخوشم... بدم... این روزها به تلخ زبانی زبانزدم تو با یقین به رفتنِ خود فکر می کنی من نیز بینِ ماندن و ماندن مردّدم گفتم که عاشقت شده ام، دورتر شدی ای کاش لال بودم و حرفی نمی زدم گفتم که: «مُردم از غم» و ...

۳۷ دقیقه پیش
2K
حرفهایی که به شخص او زدم و مرا در تنهایی غرق کرد

حرفهایی که به شخص او زدم و مرا در تنهایی غرق کرد

۳۷ دقیقه پیش
851
حرفهایی که به شخص او زدم و مرا در تنهایی غرق کرد

حرفهایی که به شخص او زدم و مرا در تنهایی غرق کرد

۳۷ دقیقه پیش
845
۳۷ دقیقه پیش
550
حرفهایی که به شخص او زدم و مرا در تنهایی غرق کرد

حرفهایی که به شخص او زدم و مرا در تنهایی غرق کرد

۳۷ دقیقه پیش
832
۳۷ دقیقه پیش
548
حرفهایی که به شخص او زدم و مرا در تنهایی غرق کرد

حرفهایی که به شخص او زدم و مرا در تنهایی غرق کرد

۳۷ دقیقه پیش
829
👏 💖 👍

👏 💖 👍

۳۸ دقیقه پیش
520