ویژه کنید
عکس و تصویر به

به "دشمنانت"
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺻﺖ‌ ﺑﺪﻩ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ‌ ﺷﻮﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ "ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ" ﯾﮏ‌ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ ﻧﺪﻩ
ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺷﻮﻧﺪ ! ﺯﯾﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘﺎنت
جای "ﻋﻤﯿﻖِ ﺯﺧﻤﻬﺎﯼِ‌ ﺩﻟﺖ" ﺭﺍ
ﺩﻗﯿﻖ میدﺍﻧﻨﺪ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...